دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
تبریک به مناسبت ارتقا به رتبه دانشیاری خانم دکتر کاشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/1 | 
سرکار خانم دکتر فاطمه دباغ کاشانی ارتقأ شایسته سرکار عالی به مرتبه دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزون و سلامت شما را از درگاه خداوند منّان خواستاریم.
                                                      اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده فیزیک
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.69112.fa
برگشت به اصل مطلب