دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیک ورودی ۹۹
ضمن عرض خیر مقدم به دانشجویان نو ورود و همچنین تبریک پذیرش ایشان در رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، از ایشان خواهشمند است طبق اطلاعیه پیوست عمل نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.61285.fa
برگشت به اصل مطلب