دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
قدردانی انتشارات Elsevier از دکتر محمد حسین مهدیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/27 | 
AWT IMAGEدر پی داوری های مکرر آقای دکتر محمد حسین مهدیه برای مجلات مختلف انتشارت Elsevier ، دبیر این انتشارات طی نامه ای با تشکر و قدردانی  از داوری های دقیق و منظم ایشان تقاضای همکاری بلند مدت با ایشان را کرده اند.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.27893.fa
برگشت به اصل مطلب