دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
سخنرانی علمی دکتر مهدی شایگان منش در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 
شنبه‌ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ جناب آقای دکتر مهدی شایگان منش عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک یک سخنرانی با عنوان  " چالش‌های اپتیکی توسعه لیزرهای حالت جامد " از ساعت ۱۴-۱۳ در سالن سمینار ساختمان شماره یک دانشکده فیزیک ارائه خواهند نمود. شرکت علاقمندان در این سخنرانی آزاد است و برای مشاهده اطلاعیه سخنرانی اینجا کلیک کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11884.71277.fa
برگشت به اصل مطلب