دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
سخنرانی آزاد در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/12/2 | 
AWT IMAGEروز شنبه مورخ 9/12/93 یک سخنرانی آزاد در دانشکده فیزیک توسط آقای دکتر مصطفی سلحشور از پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی با عنوان : "پلاسمای پیچیده ( غباری ) " در اتاق  سمینار ساختمان شماره دو فیزیک در ساعت 13:30 ارائه خواهد گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find-17.11884.38983.fa.html
برگشت به اصل مطلب