دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
پنجمین سخنرانی از سخنر انی های دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۹/۱۹ | 
AWT IMAGEپنجمین سخنرانی از سلسله سخنر انی های دانشکده فیزیک در نیمسال اول تحصیلی 91-90  روز شنبه مورخ 25/9/91 با عنوان " اثر مرز الکترودها روی شکل گیری طرح در تخلیه الکتریکی روشن با مانع دی الکتریک" توسط آقای دکتر اسماعیل اسلامی و خانم آزاده برجسته دانشجوی د کتری ایشان در سالن سمینار ساختمان شماره یک فیزیک ارائه خواهد گردید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11884.26665.fa
برگشت به اصل مطلب