دانشکده فیزیک- فرم های پژوهشی
فرم های پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• برگه گزارش مالی

• نمونه گزارش طرح اعتبار پژوهشی
• نمونه لیست هزینه کرد طرح اعتبار پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10274.17774.fa
برگشت به اصل مطلب