دانشکده مهندسی مکانیک- دانشجویان ممتاز
دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.8881.12618.fa
برگشت به اصل مطلب