دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/06/20 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
AWT IMAGE

آقای مجید بختیاری دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر دانشجو، روز چهارشنبه 96/06/29 از رساله دکتری خود تحت عنوان "حرکت نسبی ماهواره ها در مدارهای بیضوی اغتشاشی در حضور جسم سوم: هاورینگ و تخمین نسبی" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 17 روز چهارشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

چکیده:

به دلیل وجود پیچیدگی و نیاز به دقت بالا در انجام ماموریت‌‌های نوین فضایی به مانند پرواز دسته­جمعی ماهواره‌‌ها، عملیات بازرسی و سوخت‌‌رسانی می‌‌بایست محاسبات، پردازش‌‌ها و تصمیم‌‌گیری‌‌ها توسط ماهواره مرجع صورت گیرد. در اینگونه از عملیات‌‌ها مدل دینامیک نسبی مدارهای فضایی و شناسایی رفتار حرکتی در شرایط مختلف اهمیت ویژه‌‌ای پیدا می‌‌نماید.
اکثر مدل‌‌هایی که تاکنون استخراج شده‌‌اند در پرواز‌‌های طولانی مدت، مدار با خروج از مرکزهای بالای 1/0 وفواصل نسبی زیاد خطاهای بزرگی را تولید می‌‌کنند. مهمترین دلیل این امر این است که این معادلات تنها اثر اغتشاش را بر ماهواره پیرو در نظر می‌‌گیرند و همچنان مدار ماهواره اصلی را بدون اغتشاش در نظر می‌‌گیرند. از اهداف این پژوهش ارائه یک مدل حرکت نسبی برای آرایش پرواز می­باشد که محدویت‌‌های کارهای گذشته مانند پایین بودن مدت پرواز، کم بودن فاصله نسبی، عدم تاثیر تغییر پارامترهای اغتشاشی مدار مرجع بر مدار نسبی، محدود بودن خروج از مرکز، عدم توانایی در مدلسازی تمامی ضرایب هارمونیک منطقه‌‌ای و عدم توانایی در مدلسازی جسم سوم با زاویه میل در حرکت مطلق و نسبی را نداشته باشد.
در ادامه، یکی از مهم‌‌ترین  و حساس­ترین جنبه‌‌های عملیات‌‌های نوین فضایی یعنی هاورینگ نسبی مورد مطالعه قرار گرفته است. مساله هاورینگ نسبی در مدارهایی با خروج از مرکز بالا به عنوان یکی از مهمترین عملیات‌‌های‌‌ فضایی، در این پژوهش مدلسازی و تحلیل شده است. مدلسازی صورت گرفته بر پایه روابط دینامیکی نسبی اغتشاشی ماهواره‌‌ها و با پارامترهایی متغیر با زمان و وابسته به حرکت ماهواره هدف می‌‌باشد.اختلاف ارتفاع زیاد بین نقاط حضیض و اوجمدار هدف هئو اعمال اغتشاشات ناشی از درگ هوا، ناهمگنی زمین با درنظرگیری تمامی ضرایب هارمونیک منظقه‌‌ای و اثر ماه به عنوان جسم سوم را توجیه می‌‌نماید. مدلسازی هاورینگ بدون هیچ ساده‌‌سازی و با نگرشی نو بدست آمده است که می‌‌تواند تضمین مناسبی برای صحت آنالیز پروازهایی با مدت زمان طولانی باشد. مدل دیگری به عنوان مدل واقعی معرفی شده است که صحت مدل ارایه شده را مورد ارزیابی قرار دهد. طراحی عملیات هاورینگ در مدارهای هئو وابسته به برخی پارامترها و تحلیل‌‌هاست به مانند: میزان سوخت مصرفی، محل مناسب قرارگیری ماهواره پیرو، حداقل و حداکثر تراست مورد نیاز، و زمان مناسب برای انجام عملیات بر اساس موقعیت ماهواره هدف و همچنین برخی شاخص‌‌های تاثیرگذار بر آن به مانند: خروج از مرکز و زاویه میل مدار هدف، موقعیت نسبی ماه و ماهواره پیرو، و رفتار نیروهای اغتشاشی می­باشد.
همچنین یک مدل جدید ساده نشده‌‌ی آرایش پروازی حول جسم اصلی با انحراف محوری و اغتشاشات جسم سوم استخراج شده است. از منظری جدید، معادلات حرکت نسبی با اغتشاشپخی جسم اصلی با در نظر گرفتن یک جسم اغتشاشی در یک مدار سه بعدی مایل بیضوی بر اساس معادله حرکت دقیق معرفی شده‌‌ی اغتشاشی ماهواره‌‌ی مرجع استخراج شده است. با بررسی سیستم خورشید-ونوس، خورشید-زمین و خورشید-مریخ، مشخص شد که انحراف محوری جسم اصلی هرچند کوچک باشد در پروازهای طولانی اثرات قابل توجهی را اعمال خواهد کرد. در انتها، اهمیت در نظرگرفتن انحراف جسم اصلی توسط چند ماموریت مربوط به سیستم زمین-ماه، در حفظ آرایش ماهواره ماه‌‌گرد و در عملیات هاورینگ نسبی به اثبات رسید.
همچنین، با توجه به اهمیت مسئله ناوبری نسبی در آرایش پرواز ماهواره‌‌ها فیلتر ذره‌‌ای مکعبی کوادریچر درجه بالا با ترکیب دو فیلتر ذره‌‌ای و کالمن مکعبی کوادریچر بدست می‌‌آید. فیلتر کالمن وظیفه حرکت ذرات فیلتر ذره‌‌ای را به سمت تابع توزیع با احتمال بالاتر خواهد داشت. در کل، الگوریتم‌‌های پیشرفته تخمین می‌‌تواند به طور موثری کمبودهای ناشی از دقت سنسورهای بکارگرفته شده را جبران نماید. فیلتر پیشنهادی دارای خطای پایین‌‌تر و مقاوم‌‌تر نسبت به تغییرات فرکانس مشاهدات می‌‌باشد.
 
واژه‌های کلیدی:حرکت نسبی در حضور جسم سوم، هاورینگ نسبی، مدار مرجع بیضوی اغتشاشی، تخمین نسبی، پرواز طولانی مدت، جسم سوم در مدار مایل، آبلیکیوتی، پخی زمین، سیستم زمین-ماه، سیستم خورشید-مریخ

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.50631.fa
برگشت به اصل مطلب