دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
96/04/07 دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۷ | 
AWT IMAGE

آقای محمدرضا ایلخانی دانشجوی دکتری جناب آقای دکتر حسینی هاشمی، روز دوشنبه 96/04/12 از رساله دکتری خود تحت عنوان "بررسی تحلیلی و شبیه سازی ملکولی ارتعاشات و کمانش نانولوله های چند لایه تحت دوران محوری" دفاع خواهد کرد. این جلسه ساعت 10 صبح روز دوشنبه در آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد.

 چکیده:

رفتار ارتعاشی و کمانشی نانو لوله چند لایه چرخان دو مورد از مهمترین پدیده­های موثر در کارکرد نانو لوله­های مورد استفاده در نانو-ماشین­ها می باشد. در این پایان نامه معادلات مکانیک محیط پیوسته با فرضیات الاستیسیته غیر کلاسیک ترکیب گردیده و مجموعه­ای از راه حل­های دقیق و سریع برای تحلیل این دو مسئله ارائه گردیده است. در حوزه مکانیک محیط پیوسته از سه دسته معادلات تیرها، پوسته­ نازک و پوسته­ مرتبه اول برشی، برای مدل­سازی نانولوله استفاده شده است. همچنین از آنجائیکه الاستیسیته کلاسیک نمی­تواند اثر مقیاس کوچک را در مدل­سازی لحاظ نماید، از تئوری­های غیر کلاسیک مانند الاستیسیته غیر محلی و تنش وابسته بهبودیافته استفاده شده تا اثر مقیاس در معادلات لحاظ گردد. ترکیب این دو تئوری با سه تئوری هندسی مذکور، معادلات حرکت مختلفی را ارائه نموده که همگی بر پایه یک روش دقیق حل شده و نتایج آنها در فصول مختلف ارائه گردیده است. در کنار روش­های نامبرده، از شبیه­سازی دینامیک مولکولی نیز جهت صحه­گذاری نتایج استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تئوری­های تیر اویلر-برنولی، تیر تیموشنکو، پوسته نازک و پوسته مرتبه اول برشی با نتایج سایر مراجع و همچنین نتایج بدست آمده از شبیه­سازی دینامیک مولکولی مقایسه شده و صحت آنها مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با انتخاب ترکیب تئوری پوسته مرتبه اول برشی با تئوری الاستیسیته غیر محلی به عنوان بهترین ترکیب برای تحلیل نانولوله تک لایه چرخان، این ترکیب به نانولوله چند لایه تعمیم یافته و نتایج برای رفتار نانولوله چند لایه چرخان بدست آمده است. به منظور مدل­سازی اثر نیروی واندروالس، از یک توزیع فشار پیوسته بر سطوح خارجی نانو لوله­ها استفاده شده که منجر به استخراج نتایج خوبی برای رفتار ارتعاشی و کمانشی نانو لوله چند لایه گردیده است. در نهایت، اثر تغییر پارامترهای مختلف هندسی و مقیاس بر روی رفتار ارتعاشی و کمانشی نانولوله چرخان نیز در جداول و نمودارهای مختلف تحلیل گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.50110.fa
برگشت به اصل مطلب