دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
14/4/91 دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEآقای محمدرضا طلائی دانشجوی دکترای مرحوم آقای دکتر عاطفی، روز شنبه 24/4/91 از رساله دکترای خود تحت عنوان حل تحلیلی معادله هدایت حرارتی غیر فوریه ای برای یک استوانه تو خالی با شرایط مرزی متقارن محوری دفاع خواهند کرد. این جلسه ساعت 17 روز شنبه در آمفی تاتر دانشکده مکانیک برگزار می گردد.

  چکیده پایان نامه:

  قانون ویژه حاکم بر هدایت حرارتی کلاسیک قانون فوریه می باشد، که مبتنی بر انتشار حرارت با سرعت نامحدود در قطعه بوده و معادله انتقال حرارت هدایتی فوریه‌ای در مواد از نوع سهموی می‌باشد. ویژگی غیر فیزیکی این معادله آن است که تغییر ناگهانی دما در یک نقطه بسرعت در تمام نقاط مکانی دورتر احساس می شود و سرعت انتشار و نفوذ بینهایت فرض شده است. اگرچه قانون فوریه هنوز هم برای اغلب مسائل مهندسی تحت شرایط خاص، به اندازه کافی دقیق می­باشد، اما در شرایطی شامل گرادیان دماهای زیاد، مقیاس­های نانو و میکرو زمانی و مکانی، دماهای نزدیک صفر مطلق و ... تئوری هدایت حرارت فوریه دقیق نبوده و تئوری­های غیرفوریه­ای، قابل اعتمادتر می­باشند. این حالات در تجهیزات میکروالکترونیکی مانند چیپ­های مدارات مجتمع، گرمایش پالس­های لیزر فرکانس بالا یا شار حرارتی بالا برای ذوب و برش سطوح مواد و در بعضی مواد غیر­همگن مانند پوست و بافت های زنده، اتفاق می­افتد. برای حل این مشکل تئوری مختلف انتشار موجی حرارت ارائه گردیده است که متداولترین آن، مدل رسانش حرارتی هایپربولیک است که توسط ورنوته و کاتانئو ارائه شده است . به این ترتیب رابطه شار حرارتی با تاخیر فاز بر حسب گرادیان دما ارائه شد که منجر به تولید معادله انتشار موجی هدایت حرارتی گردید. در این تحقیق معادله هدایت حرارتی هایپربولیک در مختصات استوانه­ای با سه نوع متداول شرایط مرزی و در دو حالت مستقل و وابسته به زمان بصورت تحلیلی حل شده و رفتار پروفیل های حرارتی غیر فوریه­ای و تنش های حرارتی ایجاد شده ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. از پاسخ های بدست آمده برای مدلسازی شرایط گرمایش لیزری، شار حرارتی پالسی روی استوانه و شرایط حرارتی مکانیزم دارو رسانی نوین (لیپوزم ها) استفاده شد.

  واژه‌های کلیدی: حل تحلیلی، هدایت حرارت غیرفوریه­ای، مختصات استوانه­ای، شرط مرزی وابسته به زمان، گرمایش لیزری، مکانیزم دارو رسانی با لیپو ز م

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.6841.24954.fa.html
برگشت به اصل مطلب