دانشکده مهندسی مکانیک- رییس دانشکده
رییس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 پیام ریاست

  ورود شما را به سایت دانشکده مهندسی مکانیک گرامی می دارم و از اینکه لحظات و دقایقی از وقت گرانبهای خود را برای مراجعه به این سایت اختصاص داده اید سپاسگزارم. امیدوارم تلاش همکاران در تدارک این سایت بتواند رضایت خاطر شما را فراهم آورد

  مأموریت اصلی این دانشکده ، مشارکت در توسعه نظام علمی و دانشگاهی کشور در عرصه‌های ملی و فرا ملی ، توسعه آموزش عالی با کیفیتی ممتاز، آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی و تأمین منابع انسانی متخصص، کارآمد و متعهد است. امید داریم با افزایش سرمایه‌گذاری‌های لازم و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی؛ فضایی سرشار از نشاط علمی و تلاش جمعی را برای دانشجویان مستعد و علاقمند فراهم ساخته و با یک برنامه هدفمند، محیط مطلوب علمی- فرهنگی را در دانشکده ایجاد نماییم، که حاصل آن توسعه علم و فناوری، و تربیت انسان‌هایی متخصص و وظیفه‌شناس باشد.

  جا دارد از تلاش بی وقفه و همراهی همکاران خود، از اساتید محترم و کارکنان گرامی دانشکده که بستر مناسب را برای رشد توانایی ها و فعالیتهای فرزندان این مرز و بوم فراهم نموده اند نیز سپاسگزاری نمایم و همچنین از مسئولان سابق دانشکده که پایه گزاران و فراهم آورندگان زمینه رشد و تعالی دانشکده در سالهای اخیر بوده اند نیز بسیار تشکر و قدردانی نمایم .

 

  • شرح وظایف و اختیارات

 - نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

 - ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

 - نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

 - ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه

 - پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده

 - نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده

 - ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

 - پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه

 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

 - نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده وارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

 - بررسی و برآورد نیازهای مالی، استخدامی، تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده و اعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه

 - شرکت درشوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضای هیات علمی و کارکنان و احیاناً دانشجویان دانشکده در گردهمائیهای مربوط

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3853.4013.fa
برگشت به اصل مطلب