دانشکده مهندسی مکانیک- اکبری
اکبری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

نام: دکتر حبیب اله اکبری

رتبه علمی: استادیار

تلفن: 73912977

فاکس: 77240488

پست الکترونیکی: Akbari12 AT iust.ac.ir

آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2075.1716.fa
برگشت به اصل مطلب