دانشکده مهندسی مکانیک- فرشی
فرشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

نام: دکتر بهروز فرشی

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: 50-77240540   داخلی:2913

فاکس: 77240488

پست الکترونیکی: farshi AT iust.ac.ir

آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

 زمینه های تحقیقاتی

  • بهینه سازی سیستم های سازه و مکانیک
  • روش های محاسباتی عددی در مکانیک
  • سیستم های پایداری، ارتعاشی و مقدار ویژه 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.2051.1690.fa
برگشت به اصل مطلب