دانشکده مهندسی مکانیک- تحسینی
تحسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام: دکتر امیرمهدی تحسینی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:  am_tahsini  (AT)  iust.ac.ir
تلفن: ۷۳۲۲۸۹۱۶                               
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۰۳۲۷۲ 
آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعیه:
با توجه به تغییراتی که در لیست دروس به تصویب گروه رسیده و از سال آتی لازم الاجرا است، به دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 1400 نیز ضمن تبریک و آرزوی موفقیت، توصیه می شود که بر اساس برنامه ذیل، اقدام به ثبت نام ترم پاییز نمایند. بنابراین در گرایش جلوبرندگی (پیشرانش)، ثبت نام در دروس ریاضیات پیشرفته، سوخت و احتراق پیشرفته و دینامیک گاز، در این ترم توصیه می شود.

لینک ها:
Google Scholar
https://www.linkedin.com/in/amir-mahdi-tahsini-119aa39a/
 

دانشگاه های محل تحصیل:
 • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۸-۱۳۸۳
 • کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۱-۱۳۷۹
 • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۹-۱۳۷۵

فعالیتها و علاقمندیهای تحقیقاتی:
 • Propulsion
 • Turbulent Reacting Flows
 • Gas Turbine
 • Thermal Protection Systems
 • Fuel Cells
 • Magneto-Plasma-Dynamics
 • Gas-Dynaimc Lasers
 • Computational Fluid Dynamics
 • Two-Phase Flows
 • Shape Optimization and Inverse Problems


افتخارات:
 • هیات علمی دارای بالاترین امتیاز نشریات علمی در پژوهشگاه فضایی ایران، ۱۳۹۳
 • هیات علمی برتر پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۲
 • فارغ التحصیل ممتاز دوره دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸
 • فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۱

سوابق علمی و صنعتی:
 • استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ...-۱۳۹۷
 • عضو تیم مدیریت پروژه طراحی و ساخت توربین گاز کلاس اف، گروه مپنا، ۱۳۹۷-۱۳۹۵
 • عضو تیم داوری اختراعات بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۵-۱۳۹۱ و ...-۱۳۹۸
 • استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۱۳۹۵-۱۳۸۹
 • کارشناس پژوهشی، پژوهشکده شهید یزدانی، ۱۳۸۹-۱۳۸۳
 • کارشناس پژوهشی، صنایع شهید باقری، ۱۳۸۱-۱۳۷۹

سوابق تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری:
 • دینامیک گازها (دانشگاه علم و صنعت)
 • جریان لزج (دانشگاه علم و صنعت، پژوهشگاه هوافضا)
 • ترمودینامیک پیشرفته (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دینامیک سیالات محاسباتی (دانشگاه تربیت مدرس)
 • طراحی موتور سوخت جامد (پژوهشگاه هوافضا)

سوابق تدریس دروس کارشناسی:
 • اصول جلوبرنده ها (دانشگاه علم و صنعت)
 • توربوماشین (دانشگاه علم و صنعت)
 • سوخت و احتراق (دانشگاه خواجه نصیر)
 •  دینامیک پرواز و مکانیک مدارهای فضایی (پژوهشگاه هوافضا)
 

مقالات مجلات ISI:
 1. Tahsini, A. M., and Nabavi, S. S., "The Response of the Solid Fuel Ramjet Combustor to the Inflow Excitations," Journal of Aerospace Engineering, 2021.
 2. Tahsini, A. M., and Nabavi, S. S., "Evaporation and Combustion of n-Heptane Droplets in Supersonic Combustor," Journal of Aerospace Engineering, 2021.
 3. Tahsini, A. M., "Burning Rate Augmentation in Solid Fuel Ramjets by Swirling Inlet Air Stream," Journal of Aerospace Engineering, 2021.
 4. Tahsini, A. M., and K. K. N. Anbuselvan, "The Accuracy of Hypersonic Drag Reduction Test Data: Transient Simulation and Time Requirements," High Temperature, 2021.
 5. Tahsini, A. M., "Regression Rate Response in Spin-Stabilized Solid Fuel Ramjets," Journal of Mechanics, 2020.
 6. Tahsini, A. M., "Inlet Air and Fuel Flow Pressure Fluctuation Effect on Supersonic Combustion," Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2020.
 7. Tahsini, A. M., "Preliminary Design Optimization of a Gas Turbine Multi-Stage Compressor," International Journal of Gas Turbine, Propulsion and Power Systems, 2020.
 8. Tahsini, A. M., "Proton Exchange Membrane Fuel Cells: Geometric Scaling and Similarity Conditions," International Journal of Heat and Technology, 2020.
 9. Tahsini, A. M., "An Accurate Performance Prediction of Solid Fuel Ramjets Using Coupled Intake-Combustor-Nozzle Simulation," Journal of Mechanics, 2020.
 10. Tahsini, A. M., "Combustion Efficiency and Pressure Loss Balance for the Supersonic Combustor," Journal of Aerospace Engineering, 2020.
 11. Tahsini, A. M., "Suppression of the Detonation Wave with the Aid of a Multi-Component Particle Cloud," Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2020.
 12. Tahsini, A. M., "Qualitative Phenomenological Investigation of the Transient Temperature Gradient during Gas Turbine's Hot Section Component Cooling," Journal of Aerospace Engineering, 2020.
 13. Tahsini, A. M., "The Influence of an Optical Cavity’s Diamond Pattern on the Performance of the Gas Dynamic Lasers,"The Aeronautical Journal, 2016.
 14. Tahsini, A. M., "Detonation Wave Attenuation in Dust-Free and Dusty Air," Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2016.
 15. Tahsini, A. M., and TadayonMousavi, S., "Investigating the Supersonic Combustion Efficiency for the Jet-in-Cross-Flow," International Journal of Hydrogen Energy, 2015.
 16. Tahsini, A. M., "Parametric Study of the Effect of Exothermic Coating Properties on Blunt Nose Drag Reduction in Hypersonic Flights," Journal of Aerospace Engineering, 2014. 
 17. Tahsini, A. M., "Transient Burning of Non-Charring Materials in Boundary Layer Diffusion Flames," Journal of Aerospace Engineering, 2014. 
 18. Tahsini, A. M., "Heat Release Effects on Drag Reduction in High Speed Flows," International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013. 
 19. Tahsini, A. M., "Ignition Delay Time in Swirling Supersonic Flow," ACTA Astronautica, 2013. 
 20. Tahsini, A. M., "Turbulence and Additive Effects on Ignition Delay in Supersonic Combustion," Journal of Aerospace Engineering, 2013. 
 21. Tahsini, A. M., "Piloted Ignition of Solid Fuels in Turbulent Back-Step Flows," Aerospace Science and Technology, 2013. 
 22. Tahsini, A. M., and Farshchi, M., "Numerical Study of Solid Fuel Evaporation and Auto-Ignition in a Dump Combustor," ACTA Astronautica, 2010. 
 23. Tahsini, A. M., and Farshchi, M., "Igniter Jet Dynamics in Solid Fuel Ramjets," ACTA Astronautica, 2009. 
 24. Tahsini, A. M., and Farshchi, M., "Thrust Termination Dynamics of Solid Propellant Rocket Motors," Propulsion and Power, 2007.

مقالات سایر مجلات:
 1. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Hot Air Gun Identification by Inverse Heat Transfer," Journal of Space Science and Technology, 2016.
 2. Tahsini, A. M., "The First Mission of Iranian Spacecraft: Heat Shield Design," British Journal of Applied Science & Technology, 2015.
 3. Tahsini, A. M., "Nozzle Shape Optimization to Achieve the Maximum Gain in the GDLs," British Journal of Applied Science & Technology, 2015.
 4. Tahsini, A. M., "The Focus on the Computation of Induced Magnetic Field in Magnetoplasmadynamic Thrusters," British Journal of Applied Science & Technology, 2015.
 5. Tahsini, A. M., "On the Reality of the Self-field Lorentz-Force Accelerators," British Journal of Applied Science & Technology, 2015.

مقالات کنفرانس:
 1. Tahsini, A. M., "The Head-on Collision of Normal Detonation Waves," 1st International Conference of Iranian Aerospace Propulsion Association, Isfahan, Iran, October 22-23, 2014.
 2. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Oblique Shock Effects on Hydrogen Jet Combustion in Supersonic Cross flow," 1st International Conference of Iranian Aerospace Propulsion Association, Isfahan, Iran, October 22-23, 2014.
 3. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Hot Air Gun Identification by Inverse Heat Transfer," 1st International Conference of Iranian Aerospace Propulsion Association, Isfahan, Iran, October 22-23, 2014.
 4. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Ablative Heat Shield Design for Reentry Vehicle Using Numerical Analysis," ICOAE 2014: International Conference on Aerospace Engineering, Moscow, Russia, June 26-27, 2014.
 5. Tahsini, A. M., and Hosseini, S. A., "Numerical Study of the Temperature History of Thermally Protected Blunt Nose during Flight," ICOAE 2014: International Conference on Aerospace Engineering, Moscow, Russia, June 26-27, 2014.
 6. Tahsini, A. M., "Numerical Prediction of the Magneto Plasma Dynamic Thrusters’ Performance," ICOAE 2014: International Conference on Aerospace Engineering, Moscow, Russia, June 26-27, 2014.
 7. Tahsini, A. M., "The Response of the Supersonic Reacting Mixing Layer to the Inflow Fluctuations," 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting, National Harbor, Maryland, January 2014, AIAA-2014-1162.
 8. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Investigation of the Validity of the Spalart-Allmaras Turbulence Model for Confined Impinging Slot Jets," 52nd AIAA Aerospace Sciences Meeting, National Harbor, Maryland, January 2014, AIAA-2014-0582.
 9. Tahsini, A. M., "Nitrogen Effects on Ignition Delay Time in Supersonic Premixed and Diffusion Flames," ICFMHTT 2013: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Istanbul, Turkey, December 5-6, 2013.
 10. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Unsteadiness Effects on Variable Thrust Nozzle Performance," ICFMHTT 2013: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Istanbul, Turkey, December 5-6, 2013.
 11. Tahsini, A. M., and Hosseini, S. A., "An Accurate Prediction of Surface Temperature History in a Supersonic Flight," ICFMHTT 2013: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Istanbul, Turkey, December 5-6, 2013.
 12. Tahsini, A. M., "Burning Rate Response of Solid Fuels in Laminar Boundary Layer," ICFMHTT 2012: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Phuket, Thailand, December 24-25, 2012.
 13. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Laminar Impinging Jet Heat Transfer for Curved Plates," ICFMHTT 2012: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Phuket, Thailand, December 24-25, 2012.
 14. Tahsini, A. M., and Tadayon Mousavi, S., "Parametric Study of Confined Turbulent Impinging Slot Jets upon a Flat Plate," ICFMHTT 2012: International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Phuket, Thailand, December 24-25, 2012.
 15. Tahsini, A. M., "Ignition Time Delay in Swirling Supersonic Flow Combustion," ICFTE 2012: International Conference on Fluids and Thermal Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Bali, Indonesia, October 24-25, 2012.
 16. Tahsini, A. M., "Ignition Analysis in Supersonic Turbulent Mixing Layer," ICFTE 2011: International Conference on Fluids and Thermal Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Singapore, Singapore, September 28-30, 2011.
 17. Tahsini, A. M., "Assessment of the Accuracy of Spalart-Allmaras Turbulence Model for Application in Turbulent Wall jets," ICFDT 2011: International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics, World Academy of Science, Engineering and Technology, Dubai, United Arab Emirates, January 25-27, 2011.
 18. Ebrahimi, M., and Tahsini, A. M., "Increasing Isp by Injecting Water into Combustion Chamber of a Solid Thruster," 58th International Astronautical Congress, Hyderabad, India, September 2007.
 19. Tahsini, A. M., and Farshchi, M., "Igniter Jet Dynamics in Solid Fuel Ramjet Motors," 2nd International Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation & Optimization, 2nd IC-EpsMsO, Athens, 4-7 July, 2007.
 20. Tahsini, A. M., and Farshchi, M., "Rapid Depressurization Dynamics of Solid Propellant Rocket Motors," 43rd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Cincinnati, OH, July 2007, AIAA-2007-5802.
 21. Tahsini, A. M., "Ignition Transient Simulation in Solid Propellant Rocket Motors," 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, January 2007, AIAA-2007-1419.
 22. Ebrahimi, M., and Tahsini, A. M., "Transient Conduction Prediction in Nozzle Assembly of Solid Rocket Motors," 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, January 2007, AIAA-2007-202.
 23. Tahsini, A. M., "Non-Steady Burning Effect on Solid Rocket Motor Performance," 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, January 2007, AIAA-2007-777.
 24. Tahsini, A. M., "Numerical Investigation of Igniter Jet Flow in Step Combustor," 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, January 2007, AIAA-2007-840.
 25. Tahsini, A. M., and Ebrahimi, M., "Blast Tube Effects on Internal Ballistics of SRM," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Sacramento, California, July 2006, AIAA-2006-4958.
 26. Tahsini, A. M., "SRM Performance Improvement: Erosive Burning Phenomenon," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Sacramento, California, July 2006, AIAA-2006-5115.
 27. Tahsini, A. M., and Ebrahimi, M., "Increasing Isp by Water Injection into Combustion Chamber of an Underwater SRM," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Sacramento, California, July 2006, AIAA-2006-4959.
 28. Tahsini, A. M., and Mazaheri, K., "Internal Ballistics Simulation of SRMs: Viscous Terms Effect," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Sacramento, California, July 2006, AIAA-2006-5117.
 29. Tahsini, A. M., and Mazaheri, K., "Swirl Effects on Spinning Solid Propellant Rocket Performance," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit, Sacramento, California, July 2006, AIAA-2006-4781.
 30. Arian, M., and Tahsini, A. M., "Nozzle Effects on Pulse Detonation Engines Performance," European Conference on Computational Fluid Dynamics: ECCOMAS CFD 2006, Delft, the Netherlands, 2006.
 31. Tahsini, A. M., and Mazaheri, K., "Numerical Study of Spin Acceleration Effect on Internal Ballistics of Solid Rocket Motors," 12th Annual Conference of the CFD Society of Canada, Ottawa, Canada, May 2004.

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:
 • شبیه سازی عددی و بررسی پارامتری جت برخوردی، سمانه تدین موسوی، ۱۳۹۱
 
راهنمایی پایان نامه کارشناسی:
 • تحلیل عددی جریان دوفازی در مسیر خنک کاری توربین گاز، محمد فرزان، ۱۳۹۹
 • ارتقای یک سیستم PIV جهت مطالعه جریان دوفازی، عرفان محمودتبار، ۱۳۹۹
 • مطالعه تجربی واپاشی صفحه مایع در انژکتورها، محمد پاک آیین، ۱۳۹۹

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.18457.55642.fa
برگشت به اصل مطلب