دانشکده مهندسی مکانیک- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

حوزه ریاست
نام مسئولیت داخلی پست الکترونیک
معصومه امیری کردستانی مسئول دفتر ریاست ۸۹۰۰ amirimasiust.ac.ir
سیمین دخت شهری امور دفتری ۸۹۰۱
کاظم مقتدر مدیر امور اجرایی ۸۹۳۴
الهه الهی امور هیات علمی ۸۹۴۲ -
علی اکبر یعقوب زادهعلی اکبر یعقوب زادهعلی اکبر یعقوب زاده نامه رسان - آبدارچی ۸۹۶۲ -
حوزه آموزش (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
ساناز صدر کارشناس تحصیلات تکمیلی
(کارشناسی ارشد، روزانه و نوبت دوم)
۸۹۷۶ s_sadriust.ac.ir
ربابه سیلانی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکترا) ۸۹۰۳ r_seylaniiust.ac.ir
الهام اصغری کارشناس تحصیلات تکمیلی
(واحد پردیس و مجازی)
۸۹۹۰ Lasghariiust.ac.ir
سهیلا کرمانی رییس آموزش کارشناسی ۸۹۵۱ kermaniiust.ac.ir
فاطمه بختیاری کارشناس آموزش
(پروژه ها و فارغ التحصیلی)
۸۹۸۳ fbakhtiyariiust.ac.ir
نیلوفر سعادت کارشناس امور دانشجویان و کارآموزی ۸۹۳۹ saadatniust.ac.ir
فرشته هاشمی کارشناس امور دانشجویان ۸۹۷۸ hashemi_fiust.ac.ir
حوزه پژوهش و فناوری
طاهره صفاری کارشناس پژوهشی ۸۹۸۴ t_saffaryiust.ac.ir
کارگاه ها و آزمایشگاه ها
یداله صدیقی کارشناس کارگاه قالب سازی ۲۹۵۲ -
احمد اسدزاده تکنسین کارگاه تاسیسات ۲۹۳۸ -
شعیب شاهینی تکنسین کارگاه قالب سازی ۲۹۵۲ -
سیروس ملکی کارشناس کارگاه قالب سازی ۲۹۵۲ -
مصطفی موسی خانی کارشناس آزمایشگاه های ترمودینامیک، سیالات و انتقال حرارت ۲۹۴۱ -
جواد فرهمندی کارشناس کارگاه تاسیسات ۲۹۳۸ -
محمد محمودوند کارشناس کارگاه مکانیک ماشین ها ۲۹۳۹ -

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.1771.1520.fa
برگشت به اصل مطلب