دانشکده مهندسی مکانیک- پایان نامه ها
پایان نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی /سال 87

مقطع

سالم بعنونی
مطالعه تجربی و مدلسازی فرآِیند پخت نان در میدان جت برخوردی هوای داغ
دکترا
علی بخشی
پیش بینی نویز آکوستیکی یک جت مادون صوت با استفاده از آنالوژی اکوستیکی

دکترا

ایمان لشکری
تعیین شکل بهینه کاویتاتور در جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی
کارشناسی ارشد
سید محسن موسوی احتشامی
مدلسازی عددی جریان و پدیده های انتقال در کانال های جریان طرفهای اند و کاتد پیل سوختی پلیمری
کارشناسی ارشد
کاوه گوشوار
بررسی سیکلونهای گازی برای جداسازی ذرات در مقیاس میکرو و نانو

کارشناسی ارشد

احسان طاهران
مطالعه تجربی فرآیند پخت نان مسطح در فر جت برخوردی
کارشناسی ارشد
مهدی بحیرایی
مدلسازی پارامتر های کیفی در فرآیند پخت نان
کارشناسی ارشد
شهریار داری پور
مدلسازی دینامیک جریان سیال در یک خط انتقال گاز
کارشناسی ارشد

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی / سال 88

مقطع

مهدی مقیمی
تحلیل تجربی و عددی پایداری مرز کاواک
دکترا
روزبه شفقث
مطالعه عددی جریان سوپر کاویتاسیون
دکترا
گلناز محمدی
شبیه سازی یک مبدل فشرده گاز به منظور اصلاح عملکرد آن
کارشناسی ارشد
سمانه فرحی راد
شبیه سازی عملکرد میکسر های مقیاس میکرو و نانو به کمک روش DSMC
کارشناسی ارشد
محمدی شاد
مدلسازی جریان های گاز در مقیاس میکرو و نانو با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو
کارشناسی ارشد
پیمان طاهر خانی
بهینه سازی پارامتر های کنترلی فر جت برخوردی برای پخت نان
کارشناسی ارشد
آقا خانی
مدلسازی عددی و تجربی نشت مایع در محیط متخلخل
کارشناسی ارشد

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی / سال 89

مقطع

میثم فضلی
مدلسازی ریاضی چیلرهای جذبی آب - آمونیاک تا پنج تن تبرید
کارشناسی ارشد
پیام طاهری
بهینه سازی عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای با استفاده از تئوری آشوب
کارشناسی ارشد
مهناز شکر پور
شبیه سازی عددی میکسر آشوبناک
کارشناسی ارشد
امیر محمودی مطلق
بهینه سازی آیرودینامیکی شکل هندسی کسکید کمپرسور مادون صوت محوری به وسیله دینامیک سیالات محاسباتی شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک
کارشناسی ارشد
مرتضی حیدری
تحلیل جریان جت سیال تو پر و تو خالی با استفاده از روش بملتزمن شبکه ای
کارشناسی ارشد
سعید شجاعی
طراحی تخلیل و تدوین دانش فنی سیستم فلایویل موتور OM457
کارشناسی ارشد
فریدون محمدی
شبیه سازی پخش دود در تونل قطار های زیر زمینی
کارشناسی ارشد
محمد خیاط
مدلسازی جریان و انتقال حرارت در اتاقک های ترانسفورماتور های شبکه توزیع برق به منظور استخراج شرایط مناسب
کارشناسی ارشد
عبدال مهر پناهی
بررسی نظری و عملی باز توانی نیروگاه های بخار قدیمی
کارشناسی ارشد
آقا خانی
مدلسازی عددی و تجربی نشت مایع در محیط متخلخل
کارشناسی ارشد
احسان موحدنژاد
پیش بینی نحوه توزیع سرعت و فطر قطرات پاشش به روش ماکزیمم آنتروپی با استفاده از مدلسازی شکست اولیه جت مایع
دکترا
کاظم اسماعیل پور
شبیه سازی جریان انتقال حرارت و انتقال جرم در رآکتورهای با راندمان بالا به روش گردابه های بزرگ
دکترا

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی / سال 90

مقطع

مهدی سعیدان
اصلاح الگوی جریان و انتقال حرارت در مبدل های پوسته - لوله با استفاده از بافل های غیر مسطح
کارشناسی ارشد
محمد حسین عسکری تپه
تحلیل عملکرد موتور های با احتراق همگن
کارشناسی ارشد
زینب طلوعی
شبیه سازی و تست فرآیند پخت نان در یک دستگاه جت برخوردی
کارشناسی ارشد
اناز عبدالهی
مدلسازی دینامیکی مدار باز سیکل عملکردی یک میکرو توربین
کارشناسی ارشد
محمد حسین عبا باف
پیش بینی نویز آکوستیکی یک جت مادون صوت ایزوترم
کارشناسی ارشد
پیام رحیم مشایی
طراحی و ساخت میکسر آشوبناک برای سیال غیر نیوتنی
کارشناسی ارشد
مصطفی باغ شیخی
مدلسازی ترمودینامیکی و عددی موتور دوار پیستونی
کارشناسی ارشد
آروین بهروان
طاحی و ساخت دستگاه تست گرمکن تشعشعی
کارشناسی ارشد
بهادر عشقی موحد
طراحی، ساخت و ارزیابی سیستم رطوبت زا با ماده جاذب جامد
کارشناسی ارشد
سمانه حاجی خانی
بررسی عملکرد یک توربین آبی کاپلان به کمک شبیه سازی عددی
کارشناسی ارشد
صالح علی محمدی
تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد نیروگاه بخار بندر عباس
کارشناسی ارشد
فاطمه ابراهیمی
طراحی مفهومی و شبیه سازی یک موتور میکرو جت
کارشناسی ارشد
ایمان واصفی
مطالعه عددی میدان جریان ئ انتقال حرارت نانو سیال در لوله
کارشناسی ارشد
احسان جباری
استخراج شرایط مناسب اختلاط گاز در میکسر های T شکل در سایز میکرو با استفاده از روش DSMC
کارشناسی ارشد
محمد حسین برقعی
شبیه سازی عددی جریان های آشفته به روش شبکه بولتزمن
کارشناسی ارشد
سید مجید سجادیه
بهینه سازی عملکرد تبرید و نگهداری سیب رقم گلدن دلیشز در یک نمونه سردخانه بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دکترا

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی / سال 91

مقطع

حمید رقیبی الا تیموری
بررسی سینماتیک و دینامیک یک موتور دوار پیستونی در حالت عملکرد داغ
کارشناسی ارشد
علی یحیایی صوفیانی
شیشه سازی خشک شدن ذرات در یک جریان جت مخالث نوسانی
کارشناسی ارشد
محمد حسین غفاری رهبر
مطالعه نظری نوع جدیدی از همزن مخزنی آشوبناک سه پره برای جریان استوکس
کارشناسی ارشد
سجاد خلوصی
طراحی بهینه پره توربین فرانسیس به کمک روش های دینامیک سیالات محاسباتی
کارشناسی ارشد
زهرا مشایخی
شبیه سازی عددی میدان جریان توربولان در جت های برخوردی و جت های مخالف به کمک مدل های توربولانس سازگار ترمودینامیکی
کارشناسی ارشد
محمد حسین توکلی
طراحی و ساخت کالیبراسیون ایستگاه ئستگاه اندازه گیری رئولوژی خمیر
کارشناسی ارشد
صدیقه خانزاده
بررسی اثرات پارامتر های موثر در عملکرد میکسر پیوسته آشوبناک
کارشناسی ارشد
سید علی سیدین
مدلسازی تست عملکرد چیلر جذبی آب آمونیاک
کارشناسی ارشد
محمد رضا خانی
شیسه سازی کامل احتراق یک موتور دوار
کارشناسی ارشد
میعاد جراحی
ارتعاشات ناشی از جریان رینولدز پایین از روی یک دیسک استوانه بیضوی
کارشناسی ارشد
مرتضی یوسفی
مطالعه تجربی نانو روانکار ها
کارشناسی ارشد
مرتضی طاهری نژاد
مدلسازی دینامیکی شبکه تغذیه گاز
کارشناسی ارشد

نام دانشجو

عنوان پایان نامه تحصیلات تکمیلی / سال 92

مقطع

امیر توحیدی
تحلیل نظری و تجربی عملکرد میکسر پیوسته آشوبناک خمیر نان
دکترا
مهدی بحیرائی
بررسی پدیده dispersion در جریان های نانو سیال
دکترا
حامد رزبان
تخمین عمر و پیش بینی رشد لایه اکسید و افزایش دمای لوله های سوپر هیتر نهائی نیروگاه حرارتی
کارشناسی ارشد
مسعود مددالهی
مدلسازی عددی هیتر تشعشعی
کارشناسی ارشد
محمد مهدی نمازی
ساخت و تست عملکرد هیتر تشععی
کارشناسی ارشد
ضحا زاهدی وفا
مدلسازی تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی دی اکسید کربن برای افزایش برداشت نفت
کارشناسی ارشد
محمد صادق کریمی
طراحی و تحلیل روتور های موج
کارشناسی ارشد
مرتضی حاجی باقری
شبیه سازی جریان های روبروی هم نوسانی
کارشناسی ارشد
مرتضی هنگی
مطالعه عددی و بهینه سازی .... (استاد مشاور )
کارشناسی ارشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.14696.40272.fa
برگشت به اصل مطلب