دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه تحقیقاتی پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار
آزمایشگاه تحقیقاتی پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    درباره آزمایشگاه:

  آزمایشگاه پایش سلامت سازه و ماشینهای دوار دانشگاه علم و صنعت ایران مشتمل بر دو بخش است:

  • آزمایشگاه پایش صحت سازه که در بخشی از آزمایشگاه آئرودینامیک دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر است.

 

  در این آزمایشگاه با استفاده از تکنیکهای مختلف غیر مخرب استراتژی نحوه تشخیص ، شناسایی و پایش عیوب در سازه های هوافضایی و مکانیکی ارائه می گردد. همچنین در صورت لزوم سنسورها و روشهای جدید برای مواد و سازه های خاص طراحی و اجرا می گردد تا سازه های هوشمند فراهم گردد .

 

  •   آزمایشگاه پایش وضعیت و عیب یابی ماشینهای دوار که در بخشی از مرکز تحقیقات فن آوری و تولید دانشگاه علم و صنعت ایران مستقر است .

  در این آزمایشگاه بر پایه روشهای مختلف عیب یابی ماشینها دوار شامل روشهای ارتعاشی، اکوستیکی و ...، سیستمهای پایش وضعیت و عیب یابی برای ماشینهای دوار طراحی و اجرا می گردد. سیسمتهای شبیه ساز عیب برای گیربکسها، یاتاقانها، شفتها، پمپها، موتور های الکتریکی و اغلب ماشینها در این آزمایشگاه طراحی و ساخته شده است که به منظور تست سیستمهای پایش وضعیت در حالت واقعی استفاده می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.14640.40040.fa
برگشت به اصل مطلب