دانشکده مهندسی مکانیک- آسیایی
آسیایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام: دکتر ساسان آسیایی 

  رتبه علمی: استادیار

  تلفن: 50-77240540 داخلی:2991

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: asiaei AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.13841.32022.fa
برگشت به اصل مطلب