دانشکده مهندسی مکانیک- بیگ زاده
دکتر برهان بیگ‌زاده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نام: دکتر برهان بیگ‌زاده
رتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۷۷۲۴۰۰۹۴، ۷۳۲۲۸۹۸۱ (خطوط مستقیم), ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی: ۸۹۸۱
فاکس: ۷۳۰۲۱۵۸۷، ۷۷۲۴۰۴۸۸
پست الکترونیکی: b_beigzadeh AT iust.ac.ir
آدرس: ‎اتاق ۳۱۲۵، طبقه  سوم، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
آزمایشگاه تحقیقاتی: بیومکاترونیک و مهندسی شناختی (وبگاه اینترنتی)

English Page, صفحه شخصی

‎دانشگاه‌های محل تحصیل
 • دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
  • دکترای تخصصی: مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی (دینامیک و کنترل)، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
  • کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی (دینامیک و کنترل)، ۱۳۸۲-۱۳۸۴
 • دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشکده مهندسی مکانیک
  • کارشناسی: مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
‎زمینه‌های تخصصی و علاقه‌های پژوهشی
 • بیومکاترونیک: سیستم‌های واسط مغز و ماشین، جراحی رباتیک، توانبخشی به کمک سیستم‌های رباتیک، دارورسانی مغناطیسی
 • رباتیک و سیستم‌های کنترلراه‌رفتن و دویدن ربات‌های دوپا، جابجایی دینامیکی اشیا، کنترل و دینامیک غیرخطی
 • مهندسی و علوم شناختی: پردازش سیگنال‌های مغزی، مطالعه رفتار مغز در واکنش به محرک‌های بصری، مدلسازی فرآیندهای مغزی/عصبی، مدلسازی و کنترل ناهنجاری‌های رفتاری (لکنت‌زبان، اوتیسم، صرع، ...) با رویکردهای مهندسی 
 • علوم سنتی و اسلامی: طب سنتی (رویکردهای طب سنتی در بیومکانیک، بررسی مزاجها در بیولوژی سلولی و بافت، مطالعه شناخت و ادراک در انسان)، هیات و نجوم اسلامی (مثلثات کروی، بررسی و طراحی و ساخت آلات رصدی مانند اسطرلاب و ذات الحِلَق، تقویم و اوقات شرعی بر اساس زیج و معادلات جبری و هندسی، مطالعه تغییرات میل کلی بر اساس رصدهای باستانی و تطبیق نتایج معادلات دینامیکی حرکت زمین با آن)
فعالیت‌های اجرایی
 • مدیر گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، بهمن  ۱۳۹۹- تاکنون
 • استاد مدعو، دانشکده مهندسی مواد، حمل و نقل و انرژی، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی آریزونا، ایالات متحده آمریکا، شهریور ۱۳۹۸- تاکنون
 • دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت ۱۳۹۸ - تاکنون
 • فرصت مطالعاتی (محقق و مدرس)، دانشکده مهندسی مواد، حمل و نقل و انرژی، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشگاه ایالتی آریزونا، ایالات متحده آمریکا، مرداد ۱۳۹۷ - شهریور ۱۳۹۸
 • استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، آبان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸
 • مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی بیومکاترونیک و مهندسی شناختی: از ۱۳۹۳
 • سرپرست آزمایشگاه‌های آموزشی گروه بیومکانیک (آزمایشگاه فیزیولوژی، آناتومی و ابزاردقیق پزشکی)، فروردین ۱۳۹۵ - تاکنون
 • مدیر آموزش‌های آزاد و دوره‌های مجازی دانشکده مهندسی مکانیک، مرداد ۱۳۹۳ - مرداد ۱۳۹۵
 • مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی مکانیک، مرداد ۱۳۹۱- مرداد ۱۳۹۳ 
ده ‎مقاله منتخب ژورنال (لیست کامل مقالات در Google Scholar
 1. A Shapeshifting Ferrofluidic Robot
  R Ahmed, M Ilami, J Bant, B Beigzadeh, H Marvi
  Soft Robotics --- (۲۰۲۰)
 2. Magnetic needle Steering in Soft phantom tissue
  M Ilami, RJ Ahmed, A Petras, B Beigzadeh, H Marvi
  Scientific reports ۱۰ (۱), ۱-۱۱ --- (۲۰۲۰)
 3.  Use of a smartphone thermometer to monitor thermal conductivity changes in diabetic foot ulcers: a pilot study
  E Maddah, B Beigzadeh
  Journal of Wound Care ۲۹ (۱), ۶۱-۶۶ --- (۲۰۲۰)
 4.  Feedback control of temperature in specific geometry of porous media: application to hyperthermia
  A Rezvanian, B Beigzadeh, AH Davaei Markazi, M Halabian
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ۱-۱۰ --- (۲۰۲۰)
 5. From a ۳d passive biped walker to a ۳d passivity-based controlled robot 
  B Beigzadeh, MR Sabaapour, MRH Yazdi, K Raahemifar
  International Journal of Humanoid Robotics ۱۵ (۰۴), ۱۸۵۰۰۰۹ --- (۲۰۱۸)
 6. Homotopy-based solution of Navier-Stokes equations for two-phase flow during magnetic drug targeting 
  B Beigzadeh, A Rasaeifard
  Journal of Molecular Liquids ۲۳۸, ۱۱-۱۸ --- (۲۰۱۷)
 7. Fourier-based quantification of renal glomeruli size using Hough transform and shape descriptors 
  S Najafian, B Beigzadeh, M Riahi, FK Chamazkoti, M Pouramir
  Computer Methods and Programs in Biomedicine ۱۵۱, ۱۷۹-۱۹۲ --- (۲۰۱۷)  
 8. On dynamic non-prehensile manipulation of multibody objects 
  B Beigzadeh, A Meghdari
  Scientia Iranica, Transaction B, Mechanical Engineering ۲۲ (۲), ۴۶۷-۴۸۶ --- (۲۰۱۵
  )  
 9. Passive dynamic object manipulation: A framework for passive walking systems 
  B Beigzadeh, A Meghdari, S Sohrabpour
  Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Mutibody Dynamics ۲۲۷(۲), ۱۸۵-۱۹۸ --- (۲۰۱۳
  )
 10. A dynamic object manipulation approach to dynamic biped locomotion  
  B Beigzadeh, MN Ahmadabadi, A Meghdari, A Akbarimajd
  Robotics and Autonomous Systems ۵۶ (۷), ۵۷۰-۵۸۲ --- (۲۰۰۸
  )
ده ‎مقاله منتخب کنفرانس (لیست کامل مقالات در Google Scholar)
 1. Design and development of one degree of freedom upper limb exoskeleton 
  B Beigzadeh, M Ilami, S Najafian
  Robotics and Mechatronics (ICROM), ۲۰۱۵ ۳rd RSI International Conference on ...
 2. Novel Periodic and Turning Motions in the Simplest Passive Walking Model 
  MR Sabaapour, MRH Yazdi, B Beigzadeh
  ASME ۲۰۱۴ International Mechanical Engineering Congress and Exposition ...
 3. Design and implementation of a cognitive-ergonomic navigation interface on an optimized holonomic mechanism 
  M Falahi, B Beigzadeh, Z Bank, R Rajabli
  ۲۰۱۴ IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)
 4. Manipulation of Multibody Active Objects Using Simple Passive Manipulators 
  B Beigzadeh, A Meghdari, S Sohrabpour
  ASME ۲۰۱۰ International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ۵۹۷-۶۰۳
 5. Control and manipulation of multibody objects 
  B Beigzadeh, A Meghdari, S Sohrabpour
  ASME ۲۰۱۰ ۱۰th Biennial Conference on Engineering Systems Design and ...
 6. Dynamic manipulation of objects using a series of manipulators 
  B Beigzadeh, A Meghdari, Y Beigzadeh 
  IMECE۲۰۰۷ (ASME), USA
 7. Dynamic Manipulation of Objects Using Multiple Manipulators 
  B Beigzadeh, A Meghdari, Y Beigzadeh
  ASME ۲۰۰۷ International Mechanical Engineering Congress and Exposition ...
 8. Dealing With Biped Locomotion as a Dynamic Object Manipulation Problem: Manipulating of Body Using Legs 
  B Beigzadeh, A Meghdari, Y Beigzadeh
  ASME ۲۰۰۷ International Mechanical Engineering Congress and Exposition ...
 9. Two dimensional dynamic manipulation of a disc using two manipulators 
  B Beigzadeh, MN Ahmadabadi, A Meghdari
  ۲۰۰۶ International Conference on Mechatronics and Automation, ۱۱۹۱-۱۱۹۶
 10. Dynamic Object Manipulation (DOM) of a Sphere Using Two Manipulators 
  B Beigzadeh, MN AhmadAbadi, A Meghdari
  IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, ICMA۲۰۰۶
اختراعات و اکتشافات
 • H. Marvi, B. Beigzadeh, H. Bagheri, T.W. Lee, Systems and Methods for an Amphibious Submersible for Pipe Interior and Wall Inspection, ۲۰۲۰, Provisional US-Patent.
 • H. Marvi, B. Beigzadeh, M. Ilami, Systems and Methods for a Beetle-inspired Pipe Cleaning Robot, ۲۰۱۹, Provisional US-Patent.
 • محمدرضا حایری یزدی، برهان بیگ زاده، محمدرضا سبع پور، راه رونده‌ دوپای غیرفعال سه بعدی با کف پای تخت و قوزک انعطاف پذیر، اداره ثبت احتراعات، شماره ثبت ۹۱۸۳۷، ۱۳۹۵، ایران
 • برهان بیگ زاده، مهدی حلبیان، دستگاه متمرکز کننده میدان مغناطیسی ساکن جهت کنترل و جابجایی میکرو/نانو ذرات مغناطیسی معلق در محیط سیال، اداره ثبت احتراعات، شماره ثبت ۸۵۲۷۷، ۱۳۹۳، ایران (دارای تاییدیه شماره ۹۴۰۱۹۱۴ از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران).
 • برهان بیگ زاده، یاسان بیگ زاده، محسن فلاحی، مکانیزم جدید هولونومیک با آرایش مثلثی، اداره ثبت اختراعات، شماره ثبت ۵۲۴۰۵، ۱۳۸۷، ایران.
 • برهان بیگ زاده، علیرضا منجذب، علیرضا طاهری، علی مقداری، ربات سیار هولونومیک با چرخهای کروی، اداره ثبت اختراعات، شماره ثبت ۶۷۹۳۸، ۱۳۸۹، ایران.
 • برهان بیگ زاده، وحید باباکشی زاده، علی مقداری، گام گرد: جابجاکننده غیرفعال اشیاء، اداره ثبت اختراعات، شماره ثبت ۷۰۰۳۷، ۱۳۹۰، ایران.
ارائه دروس
 • دینامیک ماشین (کارشناسی)
 • مقدمه‌ای بر مکاترونیک (کارشناسی)
 • کنترل (کارشناسی)
 • کنترل غیرخطی (تحصیلات تکمیلی)
 • مکاترونیک ۱ (تحصیلات تکمیلی)
 • بیواینسترومنت (تحصیلات تکمیلی)
 • پردازش سیگنال‌های بیولوژیک (تحصیلات تکمیلی)
 • ریاضیات پیشرفته (تحصیلات تکمیلی)
 • MAE/MSE ۵۰۱, Linear Algebra in Engineering، دانشگاه ایالتی آریزونا (ASU)
 • Mechantronics I، ارائه شده برای دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران
به روز شده: پاییز ۱۳۹۹
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.11715.23030.fa
برگشت به اصل مطلب