دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
چاپ کتاب آشنایی با مهندسی شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/4 | 
دکترسید نظام‌الدین اشرفی‌زاده  مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی فرایندهای پیشرفته جداسازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ، کتابی در زمینه مهندسی شیمی تالیف نمودند که توسط  انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.
کتاب فوق الذکر تحت عنوان" آشنایی با مهندسی شیمی"  حاصل مجموعه پژوهش‌هایی می‌باشد که در این زمینه تخصصی طی سالهای گذشته در آزمایشگاه تحقیقاتی انجام پذیرفته است.
افرادی که تمایل به دریافت این کتاب هستند می توانند از طریق ایمیل   m_khatibichemeng.iust.ac.ir  اقدام نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=15.5827.65130.fa
برگشت به اصل مطلب