دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
موفقیت مقاله دکتر سوسن روشن ضمیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/24 | 

AWT IMAGE

مقاله دکتر سوسن روشن ضمیر در چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی  که در تاریخ 19 و 20 اردیبهشت 1396

برگزار گردید بر اساس رای هیات داوران از لحاظ میزان استفاده از منابع علمی  و استحکام مبانی نظری بکار گرفته شده قابل قبول و پس از ارائه بعنوان مقاله برتر  انتخاب گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5744.49612.fa
برگشت به اصل مطلب