دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
عضویت دکتر اشرفی زاده در کمیته علمی کنفرانس توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/25 | 

AWT IMAGE

در اسفند ماه سالجاری به همت دفتر توسعه پایدار دانشگاه " کنفرانس توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست " برگزار میگردد.

نظر به فعالیتهای قابل توجه دانشکده در زمینه مسائل زیست محیطی و انرژی و برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای دانشکده در این زمینه آقای دکتر اشرفی زاده با عضویت در کمیته علمی کنفرانس ملی توسعه پایدار  موافقت نمودند .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت این کنفرانس به نشانی http://sdewe.ir مراجعه کنید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5744.46875.fa
برگشت به اصل مطلب