دانشکده مهندسی شیمی- مدلسازی و شبیه سازی کنترل و غبار گیری در فرایندها
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری           

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

 منصور شیروانی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  84

  11 ماه

  عنوان طرح

  مدلسازی و شبیه سازی کنترل و غبار گیری در فرایندها

  معرفی طرح

  در این طرح نوع جدیدی از غبارگیر های سیکلونی ساخته و مورد آزمایش قرار می گیرد .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2333.2028.fa.html
برگشت به اصل مطلب