دانشکده مهندسی شیمی- مدلسازی ترمودینامیکی و سینتیکی ریفرمینگ
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مجری

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

  سوسن روشن ضمیر

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

  مدلسازی ترمودینامیکی و سینتیکی ریفرمینگ خود گرمازای متان به گاز سنتز

  معرفی طرح

  ریفرمینگ ATR در واقع ریفرمینگ با بخار آب و اکسیژن است. در این فرایند واکنشهای گرمازای اکسایش جزیی و گرماگیر ریفرمینگ با بخار اب در یک راکتور با یکدیگر ترکیب می گردند. این فرایند با خوراک های سبک و سنگین هیدروکربنی می تواند کار کند. برای خوراک های سنگین به پیش ریفرمر نیاز است. از مزایای ATR می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  - نسبت مناسب H2/CO

  - کاهش الودگی در نتیجه وجود منبع حرارتی داخلی

  - تبدیل بالای متان

  - توان تنظیم ترکیب درصد گاز سنتز با تغییر دمای واکنش

  در این تحقیق ابتدا با روش مینیمم سازی انرژی ازاد گیبس ،ترکیبات تعادل شیمیایی تعیین می گردند. در ادامه مدلسازی سینیتیکی فرایند ATR انجام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.2306.1999.fa
برگشت به اصل مطلب