دانشکده مهندسی شیمی- شبیه سازی CFD فرایند انتقال پنوماتیک مواد جامد
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

سید حسن هاشم آبادی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

  شبیه سازی CFD فرایند انتقال پنوماتیک مواد جامد

  معرفی طرح

  محور تحقیقاتی فرایند خشک کردن در این بخش روی شبیه سازی و طراحی خشک کنهای صنعتی مطالعه میشودو جهت رفع مشکلات موجود در فرایند خشک کردن در فرایند های صنعتی مطالعه و تحقیق میشود .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.2296.2010.fa.html
برگشت به اصل مطلب