دانشکده مهندسی شیمی- تخلیص مواد اولیه معدنی و تولید سرامیکهای ویژه
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    مجری         

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

سید حمید جزایری

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

  تخلیص مواد اولیه معدنی و تولید سرامیکهای ویژه

  معرفی طرح

  بسیاری از محصولات مدرن و سرامیکهای مهندسی و کاتالیست ها ناشی از مواد اولیه معدنی با شرایط خاص به لحاظ آنالیز شیمیایی دانه بندی و.... میباشند . لذا طی پروژه های متعدد نسبت به تهیه مواد اولیه مناسب با تعریف پروژه های کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام گردید .

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.2293.2013.fa.html
برگشت به اصل مطلب