دانشکده مهندسی شیمی- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/14 | 

آخرین به روز رسانی ۱۴۰۱/۹/۲۰
 

نام و نام خانوادگی اساتید راهنما ایمیل
حسین جلیلوند دکتر فرزانه فیضی hosseinjalilvand yahoo.com
فریبا محمدی نجاتی دکتر شاهرخ شاه حسینی f.mnejati۶۵yahoo.com
مریم احمدی دکتر سید مهدی علوی m_ahmadi_۶۶_۸۶ yahoo.com
مجتبی بابایی دکتر سلمان موحدی راد babaie۲۳ gmail.com
بهنوش برزگر دکتر فرزانه فیضی B_barzegar chemeng.iust.ac.ir
عادل شریفی دکتر سید حسن هاشم آبادی adelsharifi۶۵ gmail.com
مرضیه مطیعی پور دکتر محمدرضا مقبلی/ دکتر محمد باقر لاریجانی marmar_star۶۸ yahoo.com
فاطمه اوشنی دکتر رضا نوروزبیگی/ دکتر علی کارگری oshani۱۰ gmail.com
ایسان میری زاده دکتر پریسا حجازی aysan.m۸۹ gmail.com
بهنوش مشتری دکتر سید حسن هاشم آبادی/ دکتر یحیی زمانی bmoshtari gmail.com
زهرا کریمی دکتر احمد رهبر zahra.karimiy gmail.com
فرزاد نیازمهر دکتر مهدی عصاره /دکتر محمد رضا مقبلی f.niazmehr gmail.com
محمد نوری دکتر محمد تقی صادقی m۱nouri gmail.com
محمد امین غوثی دکتر مسعود جمشیدی Amin.ghowsigmail.com
امین رضا انصاری دکتر شاهرخ شاه حسینی aminreza.ansari gmail.com
مصطفی سعیدی دکتر محمدرضا مقبلی/دکتر امید وحیدی mstf.saeedi chmail.ir
احمدرضا مهدوی دکتر محمد امین ثباتی ahmadreza.۷mordad gmail.com
مجید لطفی دکتر احمد رهبر malotfi yahoo.com
مسعود کرم زاده دکتر سلمان موحدی راد masoudkaramzadeh yahoo.com
سید امیر حسین عارف دکتر شاهرخ شاه حسینی amir.aref.۱۳۶۳ gmail.com
زهرا زنگنه دکتر تورج محمدی z_zangeneh۲۵ yahoo.com
محسن ادهمی دکتر سلمان موحدی راد Mohsenad۲۵۶ gmail.com
حیدرجاودانی اصفهانی دکتر شاهرح شاه حسینی/دکتر قائمی heidar.j.esfahani gmail.com
عاطفه فراهانی دکتر مسعود جمشیدی/ دکتر معصومه فروتن atefefarahani۲۰۱۷ yahoo.com
عطیه سادات کچویی دکتر سوسن روشن ضمیر a.s.sadatkachooei gmail.com
مریم آفرین دکتر فرشته نعیم پور m.afarin۸۹ gmail.com
مهدیه حاجی اقراری دکتر پریسا حجازی Hajieghrari_m yahoo.com
مرتضی قربان دوست دکتر محمد فصیحی M_Ghorbandoust۶۵ yahoo.com
محمد حیدری فرد دکتر نوراله کثیری Mohammad_heydarifard yahoo.com
ناصر باباجانی دکتر تورج محمدی Nasser.۱۹۹۱.babajani۵۰ gmail.com
وحید کردزاده کرمانی دکتر اشرفی زاده/ دکتر مسعود مددالهی kordzadeh۲۰۰۰ yahoo.com
علی بهبودی دکتر تورج محمدی Behboudi.sut gmail.com
یاسمن حسین زاده دکتر فرزانه فیضی/دکتر مهدی عصاره Yasaman_hz_۱۹۹۱ yahoo.com
هستی فرهنگ نیا دکتر احمد رهبر ir.hfarhangnia gmail.com
حمید محمد سلیمانی دکتر محمد تقی صادقی Hamid.soleimani۹۰ yahoo.com
جعفر شفقت دکتر سلمان موحدی راد shafaghatjafar۷۰ gmail.com
محمد نیازی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده m.niazi۵۳ gmail.com
مهران رضایی دکتر فرزانه فیضی Mehranrezaee.۲۸۷۳ gmail.com
طاهره جنگجوی شالدهی دکتر سوسن روشن ضمیر tjangjoo gmail.com
سید رضا تقوی دکتر شاهرخ شاه حسینی rezataghavi۱۹۸۹ gmail.com
علی عباسی کلیشمی دکتر احمد رهبر Ali_abbasi۰۱ yahoo.com
محمد علی خدام دکتر رضا نوروزبیگی m.a.khoddam alumni.ut.ac.ir
هاله مهدوی ثابت دکتر رضا نوروزبیگی halehmahdavi gmail.com
سعیده رعیت دوست دکتر محمدرضا مقبلی saeede.doost gmail.com
ترانه سادات قریشی دکتر فرشته نعیم پور tarane.ghoreyshi.۷۲۲۹ gmail.com
صبا کاظمی دکتر سید مهدی علوی/ دکتر مهران رضایی saba.kazemi۹۹ yahoo.com
سعید نائینی محمدی دکتر احمد رهبر saeednm۵۵ gmail.com
سعید قاسم زاده باریکی دکتر سلمان موحدی راد saeed.ghb۷۵ gmail.com
سمیرا احمدی دکتر نوراله کثیری/ دکتر امیر حسین خلیلی S_ahmadi۵۸۰ yahoo.com
زهرا کایید دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakaeed۱۳۷۲ yahoo.com
صابر مقدم دکتر فروغ عاملی/دکتر محمد رضا مقبلی saber.moghadam mail.um.ac.ir
پیام مرگان دکتر سید حسن هاشم آبادی payammargan gmail.com
سبحان فراهانی دکتر محمد امین ثباتی Farahani_sobhan yahoo.com
سیده مریم تیموری دکتر سید مهدی علوی Maryamteymoori۳۱ gmail.com
مژگان دریکوندی دکتر مسعود جمشیدی mozhgan.dirikvandi gmail.com
مهدی خطیبی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده mehdi.۱۲۰۳kh gmail.com
مهناز منتظری دکتر رضا نوروز بیگی mahnaz.mnt.۱۰۳ gmail.com
رضا شاه کرمی دکتر محمد تقی صادقی Shkaramireza۱۰ gmail.com
بهادر دریای سلامه دکتر سلمان موحدی راد bahador.daryayesalame gmail.com
شانلی نظامی دکتر احد قائمی shanli.nezami gmail.com
محمد محسن نژاد دکتر رضا نوروز بیگی mohamadmohsennejad gmail.com
نسیم صباح دکتر فرشته نعیم پور nas.sabah ymail.com
سمیه کلبادی نژاد دکتر احد قائمی so.kolbadinejad gmail.com
سعید سراج دکتر تورج محمدی saeedseraj.cegmail.com
نسترن طالبلو دکتر شاهرخ شاه حسینی nastaran۱۹۹۰taleblougmail.com
سید موسی موسوی دکتر محمد فصیحی mousa۱۸۴۷۳yahoo.com
مهدی رستمی دکتر محمد تقی صادقی mehdirostami۲۲۱gmail.com
محمد صادق خدادادی دکتر احد قائمی
m.khodadadiariaoil.com
حسن اسعدی دکتر محمد امین ثباتی Hassan.Asaadi۷۷gmail.com
سحر شهریاری دکتر نوراله کثیری h.sahar.shahriarigmail.com
امین فراهانی دکتر احمد رهبر aminfarahani۹۳yahoo.com
فرزاد معظمی دکتر احد قائمی- دکتر امید وحیدی fmoikyahoo.com
زهرا خوانساری ورکانه دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakhansari۶۸gmail.com
فاطمه رستمی دکتر امین بازیاری rostami.fatemehgmail.com
مهدی روح اللهی دکتر تورج محمدی M.rouhollahi۷۶gmail.com
آرین افشاری دکترسیدحسن هاشم آبادی aryan.afshari۹۸gmail.com
جواد بنی اسدی دکتر علیرضا همتی/ دکتر تورج محمدی javadbaniasadiyahoo.com
داور الهامی فر دکتر محمد فصیحی davaria۲۶۳۳gmail.com
فرنوش تبرخون دکتر مهران رضایی farnooshtabarkhoongmail.com
نفیسه نوذری دکتر امید وحیدی nozarigmail.com
علی حقیقت دکتر علیرضا همتی/ دکتر احد قائمی ali۱۱۰hggmail.com

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=15.12370.35653.fa
برگشت به اصل مطلب