دانشکده مهندسی شیمی- دانشجویان دکتری
دانشجویان دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/14 | 

آخرین به  روز رسانی ۱۴۰۱/۰۴/۰۷  

ر نام و نام خانوادگی اساتید راهنما ایمیل
حسین جلیلوند دکتر فرزانه فیضی hosseinjalilvandhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
فاطمه آرمند دکتر سید حسن هاشم آبادی armandhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngnigc.ir
رضا فاطمی نیا دکتر سوسن روشن ضمیر rf_shahkaramhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
داود صفری دکتر نوراله کثیری davoodsafari۱۹۷۸http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
سجاد بهرامی ریحان دکتر سید مهدی علوی sajjadbahrami۵۸http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
فریبا محمدی نجاتی دکتر شاهرخ شاه حسینی f.mnejati۶۵yahoo.com
مریم احمدی دکتر سید مهدی علوی m_ahmadi_۶۶_۸۶http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
مجتبی بابایی دکتر سلمان موحدی راد babaie۲۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
بهنوش برزگر دکتر فرزانه فیضی B_barzegarhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngchemeng.iust.ac.ir
عادل شریفی دکتر سید حسن هاشم آبادی adelsharifi۶۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
زهرا شعبانی دکتر تورج محمدی/ دکتر نوراله کثیری zah_shabanihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
هادی شایسته دکتر رضا نوروزبیگی/ دکتر احمد رهبر hadi.shayesteh۹۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سمانه بورد دکتر محمد تقی صادقی bovard.sahttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
زهرا دست باز دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده z.dastbazhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مرضیه مطیعی پور دکتر محمدرضا مقبلی marmar_star۶۸http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
فاطمه اوشنی دکتر رضا نوروزبیگی/دکتر علی کارگری oshani۱۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
ایسان میری زاده دکتر پریسا حجازی aysan.m۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
بهنوش مشتری دکتر سید حسن هاشم آبادی bmoshtarihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
زهرا کریمی دکتر احمد رهبر zahra.karimiyhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
فرزاد نیازمهر دکتر محمد رضا مقبلی f.niazmehrhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
محمد نوری دکتر محمد تقی صادقی m۱nourihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
محمد امین غوثی دکتر مسعود جمشیدی Amin.ghowsigmail.com
امین رضا انصاری دکتر شاهرخ شاه حسینی aminreza.ansarihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مصطفی سعیدی دکتر محمدرضا مقبلی/دکتر امید وحیدی mstf.saeedihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngchmail.ir
زهرا سیف اللهی گیلانده دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده zahra.seifollahihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
احمدرضا مهدوی دکتر محمد امین ثباتی ahmadreza.۷mordadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مجید لطفی دکتر احمد رهبر malotfihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
مسعود کرم زاده دکتر سلمان موحدی راد masoudkaramzadehhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
سید امیر حسین عارف دکتر شاهرخ شاه حسینی amir.aref.۱۳۶۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
رضا قمر پور دکتر مسعود جمشیدی rezaghamarpoorhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
زهرا زنگنه دکتر تورج محمدی z_zangeneh۲۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
محسن ادهمی دکتر سلمان موحدی راد Mohsenad۲۵۶http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
حیدر جاودانی اصفهانی دکتر شاهرح شاه حسینی/دکتر قائمی heidar.j.esfahanihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
عاطفه فراهانی دکتر مسعود جمشیدی atefefarahani۲۰۱۷http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
عطیه سادات سادات کچویی دکتر سوسن روشن ضمیر a.s.sadatkachooeihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مریم آفرین دکتر فرشته نعیم پور m.afarin۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مهدیه حاجی اقراری دکتر پریسا حجازی Hajieghrari_mhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
مرتضی قربان دوست دکتر محمد فصیحی M_Ghorbandoust۶۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
محمد حیدری فرد دکتر نوراله کثیری Mohammad_heydarifardhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
ناصر باباجانی دکتر تورج محمدی Nasser.۱۹۹۱.babajani۵۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
فاطمه اردستانی دکتر احد قائمی fatemehardestani۶۶http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
وحید کردزاده کرمانی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده kordzadeh۲۰۰۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
علی بهبودی دکتر تورج محمدی Behboudi.suthttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
یاسمن حسین زاده دکتر فرزانه فیضی/دکتر مهدی عصاره Yasaman_hz_۱۹۹۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
هستی فرهنگ نیا دکتر احمد رهبر ir.hfarhangniahttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
حمید محمد سلیمانی دکتر محمد تقی صادقی Hamid.soleimani۹۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
جعفر شفقت دکتر سلمان موحدی راد shafaghatjafar۷۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
محمد نیازی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده m.niazi۵۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مهران رضایی دکتر فرزانه فیضی Mehranrezaee.۲۸۷۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
طاهره جنگجوی شالدهی دکتر سوسن روشن ضمیر tjangjoohttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سید رضا تقوی دکتر شاهرخ شاه حسینی rezataghavi۱۹۸۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
علی عباسی کلیشمی دکتر احمد رهبر Ali_abbasi۰۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
روح اله جانی دکتر rohollahjohnnygmail.com
هاله مهدوی ثابت دکتر رضا نوروزبیگی halehmahdavihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
ساناز غیاثی دکتر تورج محمدی sanaz۹۱ghttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سعیده رعیت دوست دکتر محمدرضا مقبلی saeede.doosthttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
ترانه سادات قریشی دکتر فرشته نعیم پور tarane.ghoreyshi.۷۲۲۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
صبا کاظمی دکتر سید مهدی علوی/ دکتر مهران رضایی saba.kazemi۹۹http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
حسین مشهدی مسلم دکتر احد قائمی h.mashhadimoslemhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
محمد علی خدام دکتر رضا نوروزبیگی m.a.khoddamhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngalumni.ut.ac.ir
سعید نائینی محمدی دکتر احمد رهبر saeednm۵۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سعید قاسم زاده باریکی دکتر سلمان موحدی راد saeed.ghb۷۵http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سمیرا احمدی دکتر نوراله کثیری S_ahmadi۵۸۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
زهرا کایید دکتر شاهرخ شاه حسینی zahrakaeed۱۳۷۲http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
صابر مقدم دکتر فروغ عاملی/دکتر محمد رضا مقبلی saber.moghadamhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngmail.um.ac.ir
پیام مرگان دکتر سید حسن هاشم آبادی payammarganhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سبحان فراهانی دکتر محمد امین ثباتی Farahani_sobhanhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngyahoo.com
سیده مریم تیموری دکتر سید مهدی علوی maryamteymoorihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مژگان دریکوندی دکتر مسعود جمشیدی mozhgan.dirikvandihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مهدی خطیبی دکتر سید نظام الدین اشرفی زاده mehdi.۱۲۰۳khhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
راشد محمد رضایی دکتر محمد فصیحی rashedkd۹۱http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
مهناز منتظری دکتر رضا نوروز بیگی mahnaz.mnt.۱۰۳http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
رضا شاه کرمی دکتر محمد تقی صادقی Shkaramireza۱۰http://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
بهادر دریای سلامه دکتر سلمان موحدی راد bahador.daryayesalamehttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
شانلی نظامی دکتر احد قائمی shanli.nezamihttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
محمد محسن نژاد دکتر رضا نوروز بیگی mohamadmohsennejadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
نسیم صباح دکتر فرشته نعیم پور nas.sabahhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pngymail.com
سمیه کلبادی نژاد دکتر امید وحیدی so.kolbadinejadhttp://www.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.pnggmail.com
سعید سراج دکتر تورج محمدی saeedseraj.cegmail.com
نسترن طالبلو دکتر شاهرخ شاه حسینی nastaran۱۹۹۰taleblougmail.com
سید موسی موسوی دکتر محمد فصیحی mousa۱۸۴۷۳yahoo.com
مهدی رستمی دکتر محمد تقی صادقی mehdirostami۲۲۱gmail.com
محمد صادق خدادادی دکتر احد قائمی
m.khodadadiariaoil.com
حسن اسعدی دکتر محمد امین ثباتی Hassan.Asaadi۷۷gmail.com
سحر شهریاری دکتر نوراله کثیری h.sahar.shahriarigmail.com
امین فراهانی دکتر احمد رهبر aminfarahani۹۳yahoo.com
فرزاد معظمی دکتر احد قائمی- دکتر امید وحیدی fmoikyahoo.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.12370.35653.fa
برگشت به اصل مطلب