دانشکده مهندسی شیمی- تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE


AWT IMAGEتقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99- 1398
AWT IMAGEتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99- 1398

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.12364.25290.fa
برگشت به اصل مطلب