دفتر کانون بازنشستگان- صندوق بازنشستگی کشوری
روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/18 | 

روش های دریافت خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری

قرارداد بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری از ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ منعقد شد.
در راستای ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان، کاهش هزینه ها و سهولت دریافت خدمات بیمه تکمیلی، بازنشستگان به یکی از طرق پیوست می توانند اقدام نمایند:

پیوست

نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18690.60777.fa.html
برگشت به اصل مطلب