دفتر کانون بازنشستگان- تصاویر
تصاویر دیدار و عیادت از کارمند بازنشسته مرحوم حسن قاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/24 | 
تصاویر دیدار و عیادت از کارمند بازنشسته مرحوم حسن قاضی

 

 

 

 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18683.62330.fa.html
برگشت به اصل مطلب