دفتر کانون بازنشستگان- تصاویر
در هفتمین جلسۀ فرهنگی کارکنان دانشکده عمران از کارمند بازنشسته تقدیر شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/9 | 
در هفتمین جلسۀ فرهنگی کارکنان دانشکده عمران از کارمند بازنشسته دانشکده تقدیر شد.
هفتمین جلسۀ فرهنگی کارکنان دانشکده روز دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۰ در محل سالن کنفرانس شماره ۱ با حضور مسؤولین و کلیه کارکنان دانشکده برگزار گردید که طی آن از تعدادی کارکنان از جمله سرکار خانم فاطمه گلپرور، بعنوان کارمند بازنشسته تقدیر بعمل آمد. 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18683.59964.fa.html
برگشت به اصل مطلب