دفتر کانون بازنشستگان- تصاویر
در مراسم تودیع و معارفه دانشکده صنایع از دو عضو بازنشسته هیات علمی تقدیر به عمل آمد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/8 | 

در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی صنایع از دو عضو بازنشسته هیات علمی این دانشکده تقدیر به عمل آمد.
در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی صنایع، که با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیات علمی و کارکنان این دانشکده برگزار شد، از دکتر محمدجواد سالاری و دکتر مسعود باباخانی، دو عضو بازنشسته هیات علمی این دانشکده با اهدای لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

 


نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18683.59962.fa.html
برگشت به اصل مطلب