دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر رحمانی
دکتر عادل رحمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      AWT IMAGE

          استادیار

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 ایمیل: rahmani_at_iust.ac.ir

 شماره تلفن مستقیم :  73225324       -

 8-77240540-داخلی 5324

سال و محل اخذ مدرک دکترا: 1375- ژاپن

 تخصص: هوش مصنوعی، پردازش تکاملی

مقالات علمی تحقیقاتی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=14.1961.1493.fa
برگشت به اصل مطلب