دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر جاهدمطلق
دکتر جاهدمطلق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      دکتر محمدرضا جاهد مطلق

 

AWT IMAGE

رتبه علمی: دانشیار

سال و محل اخذ مدرک دکترا: 1370- انگلستان

تخصص: کنترل فرآیندهای صنعتی اتوماسیون و کنترل سیستم های پیچیده

ایمیل: jahedmr@iust.ac.ir

شماره تلفن داخلی: 5306 - شماره تماس مستقیم : 73225306

  

  AWT IMAGE

آزمایشگاه سیستم های پیچیده (آشوب)

 

  مقالات علمی - پژوهشی

 1-علیرضا صالح، محمدرضا جاهد مطلق و جعفر روشنییان " طراحی اتوپایلوت پیش تطبیق با تلفیق بهره متغیر و تفکیک معادلات " نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 18، شماره 3، صفحه 1- 9 ، 1386

2-نیما دانش پور ، مهدی خدابنده ، محمد رضا جاهد مطلق و جواد پشتان " مروری بر فناوری کنترل پیش بین مبتنی بر مدل (مزایا ، کاربردها و ملاحظات عملی) " مجله صنعت هوشمند ، مهر 1385

3- زهره کثیرالولد ‘ محمد رضا جاهد مطلق ‘ شهاب کلانتر ومحمد امین شادمانی " طرح ریزی و مدلسازی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه پتری فازی " مجله امیرکبیر ، سال شانزدهم ، شما ره ب-63 ، صفحه 1-15 ، زمستان 1384

 

4- محمد حسن موحدی و محمد رضا جاهد مطلق " تاریخچه کنترل صنعتی نگرشی بر پیداش سیستم های کنترل مبتنی بر فیلد باس " مجله تجهیزات صنعت نفت ، شماره 3 ، صفحه 68-73، ابان 1382

5- محمد رضا جاهد مطلق ، عباس شولایی و زهرا رحمانی چراتی " طراحی کنترل کننده های محلی و مرکزی سیستم HVDC" مجله بین المللی علوم مهندسی ، جلد 14 ، شماره 1 ، صفحه 1- 20، بهار 1382

6 -بهروز رضایی، محمد رضا جاهد مطلق و محمد فرخی " کنترل کننده های محلی فازی در سیستم HVDC " نشریه علمی برق, سال پانزدهم ، شماره اوّل (شماره پی در پی 34) ، صفحه 73-81 ، بهار 1381

  به بخش انگلیسی نیز مراجعه کنید

  ب: کنفرانس

 

  1. پریسا پولازاده، کارو لوکس، علی اکبر نیستاتک، محمد رضا جاهد مطلق""کنترل عاطفی سیستم تعلیق 4/1 خودرو با عملگر هیدرولیکی" شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، 24-26 اردیبهشت، 1387

  2. محسن فرهادی، محمد رضا جاهد مطلق، ناصر مزینی و حامد رحیم اف " کاربرد آشوب در بهینه سازی فازی و حل مساله برنامه ریزی فازی"ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1387

  3. محسن فرهادی، محمد رضا جاهد مطلق، ناصر مزینی و حامد رحیم اف " کاربرد آشوب در بهینه سازی فازی و حل مساله رگرسیون فازی"دومین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 21-22 آبان ، 1387

  4. ازاده ظریف لولویی ، نیما دانش پور، محمد رضا جاهد مطلق و جواد پشتان " بکار کیری کنترل پیش بین در کنترل نرخ رشد زیست توده در یک فرایند کشت سلولی "یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران، 7الی 9اذر 1385

  5. قباد شفیعی ، محمد مهدی عارفی ، علی اکبرجلالی و محمد رضا جاهد مطلق " کنترل پیش بین غیر خطی پروسه خنثی سازی PH بر اساس مدل وینر تکه ای خطی " یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران ، 7الی 9اذر 1385

  6. مجتبی برخورداری و محمد رضا جاهد مطلق " مقایسه روش های کنترل سیستم UPQC و معرفی یک روش کنترل بهینه " نوزدهمین بین المللی کنفرانس برق ، PSC 2004 ، تهران، 2 الی4 اذر 1383

  7. محمد مهدی امینی و محمد رضا جاهد مطلق " طراحی چند کنترل کننده مقاوم سیستم حلقه اسکن جستجوگر " سیزدهمین کنفران س مهندسی برق ایران، زنجان ، ایران ، 20 ال ی22 اردیبهشت 1384

  8. بهروز رضایی، محمد رضا جاهد مطلق، محمد فرخی و زهرا رحمانی چراتی " شناسایی و کنترل سیستم های اشوبگونه توسط شبکه های عصبی با تابع پایه شعاعی تعمیم یاقته (GRBF) " سیزدهمین کنفران س مهندسی برق ایران، زنجان ، ایران ، 20 ال ی22 اردیبهشت 1384

  9. عبدالرضا رحمتی مح مد رضا جاهد مطلق و ابراهیم عبیری جهرمی " کنترل غیرخطی مبدل AC/DC نوع PWM با ضریب قدرت واحد با استفاده از روش I.O.L " سیزدهمین کنفران س مهندسی برق ایران، زنجان ، ایران ، 20 ال ی22 اردیبهشت 1384

  10. مجتبی برخورداری و محمد رضا جاهد مطلق " مقایسه روش های کنترل سیستم UPQC و معرفی یک روش کنترل بهینه " نوزدهمین بین المللی کنفران س برق، PSC 2004 ، تهران ، 2 ال ی4 اذر 138 3

  11. مجتبی برخورداری و محمد رضا جاهد مطلق " رگولاتور خود تنظیم با الگوریتم شناسایی اصلاح شده – استفاده از ناظر خبره برای تغییر ضریب فراموشی " ششمین کنفرانس سیستم های هوشمند، CIS2004 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان ، 4 ال ی5 اذر 138 3

  12. علی محرم پور ‘ محمد رضا جاهد مطلق و محمد تقی حاجی علی " ” کنترل موشک های چرخان بوسیله سرومکانیزم دو وضعیتی (نیومکانیکی) " دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، صفحه 420 ، مجموعه چکیده مقالات ، 29 ال ی31 اردیبهشت 138 3

  13. زهره کثیرالولد ‘ محمد امین شادمانی محمد رضا جاهد مطلق و شهاب کلانتر " طرح ریزی عملیات ماشینکاری CNC با استفاده از گراف AND/OR و شبکه پتری فازی " دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، صفحه 322 ، مجموعه چکیده مقالات ، 29 ال ی31 اردیبهشت 138 3

  14. رضا میریوسفی و محمد رضا جاهد مطلق " یک طراحی کنترل مقاوم جدید با رهیافت و فاکتورگیری متباین " دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، صفحه 19-24 ، مجموعه مقالات کنترل، جلد اول ، 22 الی 24 اردیبهشت 138 3

  15. حمید رضا احمدی راد ‘ محمد رضا جاهد مطلق ، و حیدرضا نفیسی ومنوچهر اقبال " مدل Simulink اثر همودیالیز روی بدن انسان " دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، صفحه 253-257 ، مجموعه مقالات کامپیوتر ، جلد اول ، 22 الی 24 اردیبهشت 138 3

  16. علیرضا صالح محمد رضا جاهد مطلق و جعفر روشنیان " طراحی اتوپایلوت پیش تطبیق با استفاده از تابع بهره متغیر " پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ، اصفهان ، صفحه 344-335 ، بهمن 1382

  17. محمد داداشی محمد رضا جاهد مطلق و محمد فرخی " طراحی کنترل کننده SSV غیر متمرکز برای سیستمهای ابعاد وسیع غیر خطی " هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران ، تهران ، صفحه 32-19 ، ابان 1382

  18. محمد مهدی امینی و محمد رضا جاهد مطلق " دفع اتر گشتاورهای اغتشاشی از یک نوع جستجوگر با استفاده از کنترل کننده LQG-LTR در حلقه هدایت متناسب " پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ، اصفهان ، صفحه 245-254 ، بهمن 1382

  19. محمد مهدی امینی و محمد رضا جاهد مطلق " پایدارسازی مقاوم جستجوگر با استفاده از روش کنترل شکل دهی حلقه H " پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران ، اصفهان ، صفحه 207-216 ، بهمن 1382

  20. وحید رستمی محرم حبیب نژاد کورایم و محمد رضا جاهد مطلق " کنترل سخت افزاری ربات متحرک بینا در محیطهای ناشناخته " اولین کنفرانس مهندسی مکا ترونیک ایران ، قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، صفحه 85-96 ، خرداد 1382

  21. محرم حبیب نژاد کورایم محمد رضا جاهد مطلق و هادی علی اکبر پور " شبیه سازی هدایت ربات توسط بینایی و ارائه تست های عملکردی " دومین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر MVIP ، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، جلد سوم، صفحه 75-84 ، بهمن 1381

  22. علی اشرف مدرس و محمد رضا جاهد مطلق "افزایش راندمان مولد های بخار در نیروگاهها به کمک روشهای نرم افزاری" هفدمین کنفرانس بین المللی برق PSC-2002 ، تهران، جلد سوم، صفحه 190-185، 98-F-EPG-514 ، آبان 1381

  23. علی اخوان و محمد رضا جاهد مطلق "طراحی و ساخت کنترل کننده مناسب جهت کنترل ولتاژ و جریان یکسو ساز 6 پالسه 15 کیلو ولت " هفدمین کنفرانس بین المللی برق PSC-2002 ، تهران، جلد سوم، صفحه 97-104، 98-F-PQA-234 ، آبان 1381

  24. بهروز رضایی، محمد رضا جاهد مطلق و زهرا رحمانی چراتی "طراحی یک کنترل کننده محلی خط انتقال مستقیم به سه روش کلاسیک، QFT و فازی" هفدمین کنفرانس بین المللی برق PSC-2002 ، تهران، جلد سوم، صفحه191-202 ، 98-F-PTL-559 ، آبان 1381

  25. حمیدرضا نجفی، محمدرضا میرسپاسی، عباس شولایی و محمد رضا جاهد مطلق "طراحی یک کنترل کننده خود تنظیم فازی برای سیستم HVDC " هفدمین کنفرانس بین المللی برق PSC-2002 ، تهران، جلد سوم، صفحه 85-96، 98-F-PQA-219 ، آبان 1381

  26. بهروز رضایی، محمد رضا جاهد مطلق و محمد فرخی " کنترل کننده های محلی فازی در سیستم HVDC " نشریه علمی برق، سال پانزدهم، شماره اوّل (شماره پی در پی 34) ، صفحه 73-81 ، بهار 1381

  27. محمد رضا جاهد مطلق ، منصور رفیعی و اللهیار منتظری " طراحی کنترل کننده بهینه برای یک نمونه مدل غیرخطی HVDC ازمایشگاهی با روش خطی سازی ورودی-حالت" دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، صفحه 367-376، مجموعه مقالات کنترل، جلد سوم، 24 الی28 اردیبهشت 1381

  28. محمد رضا جاهد مطلق ، علی اکبر جلالی و اشکان زینل زاده " پایدار سازی مقاوم سیستم های با عدم قطعیت و دارای تاخیر زمانی به کمک کنترل کننده پیش بین " دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، صفحه 124-132، مجموعه مقالات کنترل، جلد سوم، 24 الی28 اردیبهشت 1381

  29. بهروز رضایی، محمد رضا جاهد مطلق و محمد فرخی " تنظیم فازی کنترل کننده های محلی و مرکزی در سیستم HVDC " دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، صفحه 7-14، مجموعه مقالات کنترل، جلد سوم، 24 الی28 اردیبهشت 1381

  30. کریم محمدی، محمد رضا جاهد مطلق و سید محمدرضا موسوی " بهبود خطای موقعیت در گیرنده های ارزان قیمت GPS با استفاد ه از شبکه های عصبی مصنوعی " همایش سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ای ( SBPS 80 )، دانشکاه علم و صنعت ایران ، تهران، صفحه166-173،29الی30 مهر1380

  31. زهرا رحمانی ، محمد رضا جاهد مطلق و عباس شولایی " طراحی کنترل کننده مرکزی سیستم HVDC " نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشکده صنعت اب و برق ، تهران، صفحه21-1 21-8، مجموعه مقالات کنترل، 27 الی29 اردیبهشت 1380

  32. زهرا رحمانی ، محمد رضا جاهد مطلق و عباس شولایی " طراحی کنترل کننده های محلی مبدل یکسوکننده سیستم HVDC از روشهای خطی سازی و QFT " نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشکده صنعت اب و برق ، تهران، صفحه22-1 22-8، مجموعه مقالات کنترل، 27 الی29 اردیبهشت 1380

  33. حسین بلندی ، محمد رضا جاهد مطلق و حسین حفیظی حسینی " پیاده سازی روش کنترل گشتاور مفاصل خطی سازی شده جهت کنترل مسیر ربات دو درجه آزادی " اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحه 656-649 ، 10 الی 12 دی 1379

  34. علی محرم پور، محمدرضا عاروان و محمد رضا جاهد مطلق "هدایت فاز انتهایی برای موشکهای آشیانه یاب غیر فعال مادون قرمز" اولین کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنایع هوا و فضا ، تهران، صفحه 281-270 ، 7 الی 10 شهریور 1379

  35. حسین کربلایی محمد و محمد رضا جاهد مطلق "کنترل آشوب به روش های مد لغزشی و AUTO-SLIDING و کنترل عصبی " هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ، صفحه 119-112، مجموعه مقالات کنترل ، 28 الی30 اردیبهشت 1379

  36. مرجان دهقانی ، محمد رضا جاهد مطلق و منوچهر اقبال "باز شناخت الگوی سیگنال فشار مری با مدل مخفی مارکوف " هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ، صفحه 302-295، مجموعه مقالات مهندسی پزشکی،28 الی30 اردیبهشت 1379

  37. مرجان دهقانی ، محمد رضا جاهد مطلق و منوچهر اقبال " فشرده سازی امواج پریستالتیک مری با روشهای مستقیم" نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، صفحه 456-452 ، 10 الی 12 اسفند 1378

  38. حمیدرضا نجفی و محمد رضا جاهد مطلق "میرایی نوسانات سیستم قدرت بوسیله SVC با کنترل ساختار متغیر" چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، صفحه 456-445، آبان 1376

  39. رامین درخشان نیا، مهران مروّت و محمد رضا جاهد مطلق "تحلیل و مقایسه مدلهای مرتبه کاهش یافته بویلرهای نیروگاهی" هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرکز مخابرات ایران ، تهران، صفحه 228-221، مجموعه مقالات قدرت، 27 الی29 اردیبهشت 1378

  40. مسعود پارسی و محمد رضا جاهد مطلق "شناسایی سیستمهای دینامیکی غیر خطی با استفاده از مدلی مبتنی بر شبکه لاگور " هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرکز مخابرات ایران ، تهران، صفحه 203-195، مجموعه مقالات کنترل، 27 الی29 اردیبهشت 1378

  41. علی محرم پور و محمد رضا جاهد مطلق "اصلاح هدایت در فاز انتهایی برای انهدام هدف" هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، مرکز مخابرات ایران ، تهران، صفحه 260-253 ، مجموعه مقالات کنترل، 27 الی29 اردیبهشت 1378

  42. محمد رضا جاهد مطلق و احمدرضا مردانی " طراحی کنترل کننده فازی برای یک کلاس از سیستمهای غیر خطی" شمشین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، صفحه 1-217الی1-213، مجموعه مقالات کنترل، 22 الی24 اردیبهشت 1377

  43. علی محرم پور و محمد رضا جاهد مطلق "هدایت موشک با استفاده از روش کنترل لغزشی" شمشین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، صفحه1-138الی1-133، مجموعه مقالات کنترل، 22 الی24 اردیبهشت 1377

  44. علی سلیمانی ، محمد رضا جاهد مطلق و کریم محمدی "طراحی و ساخت کنترلر دیجیتال و شبیه ساز زمان واقعی برای سیستمهای سه ورودی سه خروجی" شمشین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، صفحه1-158 الی1-153 ، مجموعه مقالات کنترل، 22 الی24 اردیبهشت 1377

  45. سید رضا بنی رضی مطلق ، محمد رضا جاهد مطلق و حسین بلندی "کنترل مقاوم سیستمهای غیرخطی در حضور نامعینی های پارامتری متغییر با زمان " شمشین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، تهران، صفحه1-76 الی 1-71، مجموعه مقالات کنترل، 22 الی24 اردیبهشت 1377

  46. حامد دهقان حقیقی، محمد رضا جاهد مطلق و حسن منصف "هوش مصنوعی در بهره برداری بهینه از بویلر نیروگاه بخار " دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، صفحه 328-320، 12 الی 14 آبان 1376

  47. محمد رضا جاهد مطلق و وحید آقازاده، "طراحی الگوریتمی جدید درکنترل ربات با تلفیق مفاهیم تطبیقی و مقاوم"، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحه 62-69، مجموعه مقالات مهندسی کنترل، 17 الی 19 اردیبهشت 1376

  48. سید محمد رضا رفیعی و محمد رضا جاهد مطلق ،" طراحی کنترل کننده چند متغیره برای (SVC) سوئیچینگ بروش مکان مشخصه (CL) "، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، صفحه 39-45، مجموعه مقالات قدرت، 17 الی 19 اردیبهشت 1376

  49. بهرام وکیلی، حسین احمدی، بهزاد مشیری و محمد رضا جاهد مطلق ، "کنترل کننده PID خود تنظیم فازی"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، صفحه 324-332، مجموعه مقالات مهندسی کنترل، 25 الی 28 اردیبهشت 1374

  50. اکبر غفارپور رهبر، محمد رضا جاهد مطلق و محمود فتحی، " تشخیص آریتمی های قلبی با استفاده از منطق فازی"، سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، صفحه 22-16، مجموعه مقالات مهندسی پزشکی، 25 الی 28 اردیبهشت 1374

  51. محمدرضا جاهد مطلق ‌، کارو لوکس، مهرداد کرامت زاده و محمد جواد تقی زاده :"کنترل فشار خون بوسیله کنترل کننده PI تطبیقی-فازی" هفتمین کنفرانس مهندسی ایران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ تهران؛ صحفه 106-95 ؛ 27 الی 30 آذر 1373

 به بخش انگلیسی نیز مراجعه کنید 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=14.1955.1484.fa
برگشت به اصل مطلب