دانشکده مهندسی کامپیوتر- روزانه و نوبت دوم
کارشناسی ارشد - روزانه و نوبت دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/18 | 
AWT IMAGE آیین نامه ها و مصوبات AWT IMAGE
 
آیین نامه اجرایی ورودی ۹۷ به بعد کارشناسی ارشد
 

AWT IMAGE

سرفصل گرایش ها

AWT IMAGE
نرم افزار و هوش مصنوعی
معماری کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری
بازی های رایانه ای

 

AWT IMAGE

فرم ها

AWT IMAGE
شرح دریافت فایل
فرم های عمومی
فرم تعیین دروس جبرانی  زمان ثبت نام طبق اطلاعیه ای به دانشجویان اطلاع داده می‌شود که به همراه ریزنمرات ارسال نمایند. AWT IMAGE
فرم تعیین تمرکز  فقط مختص به گرایش نرم افزار می باشد. AWT IMAGE
فرم حذف اضطراری ارسال از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت AWT IMAGE
فرم حذف پزشکی ارسال از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت AWT IMAGE
فرم درخواست اخذ یک درس از دانشکده دیگر AWT IMAGE
فرم درخواست اخذ یک درس از گرایش دیگر  ارسال از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت AWT IMAGE
فرم کمیته منتخب دانشگاه  ارسال از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت AWT IMAGE
فرم میهمان در دانشگاه دیگر  ارسال از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت AWT IMAGE
فرم های پروژه
فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی ارشد   بارگذاری از طریق طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - درقسمت تصویب پیشنهاد پروژه AWT IMAGE
فرم خلاصه پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد  بارگذاری از طریق طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - درقسمت تصویب پیشنهاد پروژه AWT IMAGE
فرم گزارش پیشرفت پروژه   AWT IMAGE
فرم های سمینار
فرم درخواست تائید پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد بارگذاری از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - در قسمت تصویب پیشنهاد سمینار AWT IMAGE
فرم خلاصه پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد بارگذاری از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - در قسمت تصویب پیشنهاد سمینار  AWT IMAGE
فرم درخواست ارائه سمینار کارشناسی ارشد   بارگذاری از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - در قسمت درخواست ارائه سمینار  AWT IMAGE
فرم های دفاع
فرم تحویل پایان نامه به هیات داوران   بارگذاری از طریق سایت گلستان- پیشخوان خدمت - در قسمت درخواست ارائه پایان نامه AWT IMAGE
فرم تعهد انجام اصلاحات و تسویه حساب AWT IMAGE
تأییدیهیصحت و اصالت نتایج و رعایت موازین اخلاق پژوهش
 
AWT IMAGE
فرم اطلاعیه دفاعیه AWT IMAGE
فرم مشخصات محصولات پایان نامه کارشناسی ارشد AWT IMAGE
فرم تایید انجام اصلاحات مربوط به رساله کارشناسی ارشد AWT IMAGE
 
AWT IMAGE

راهنما ها

AWT IMAGE
فرایند تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد
شرح دریافت فایل
فرآیند انتخاب استاد راهنما AWT IMAGE
فرآیند بارگذاری فرم‌های پیشنهاد سمینار AWT IMAGE
فرآیند ارائه شفاهی سمینار AWT IMAGE
فرآیند پروپوزال AWT IMAGE
فرآیند گزارش پیشرفت پروژه AWT IMAGE
فرآیند دفاع از پایان نامه AWT IMAGE
فرآیند فارغ التحصیلی AWT IMAGE
الگوی لاتک (LaTex) پایان نامه و رساله AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.19391.64959.fa
برگشت به اصل مطلب