دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر مهرداد آشتیانی
دکتر مهرداد آشتیانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/2 | 

AWT IMAGE 


دکتر مهرداد آشتیانی
     استادیار
 

اطلاعات تماسی:

تحصیلات:

  • دکترا: مهندسی نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۴.
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۰.
  • کارشناسی: مهندسی نرم افزار، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸.

 زمینه های پژوهشی:

  • مدل­سازی و شبیه ­سازی سیستم­های کامپیوتری
  • مهندسی نرم­ افزار و طراحی شی­ گرا
  • مدل­سازی سیستم­های محسباتی - اجتماعی
  • معماری­ها و شبیه­ سازی­های عاملگرا
  • مدل­سازی و شبیه­ سازی امنیت و اعتماد در سیستم­های کامپیوتری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17326.46974.fa
برگشت به اصل مطلب