دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه ها
جدول زمان بندی مصاحبه نرم افزار1395پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱۵ | 

دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار 1395)پردیس دانشگاهی)

سه شنبه

22/04/95

ساعت10-8

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مژگان

اسدیان

2

مهدی

اسمعیل نیا کیوی

3

ستاره

افشاری

4

ظفر

امیدزاده

5

محسن

آذرارجمند

6

حسین

باقرپور

7

عطرین

برزگر

8

مریم

برنافر

9

منا

بنهری

10

سولماز

بوالحنیفه

11

سمیه

بهمنش

12

مرتضی

تجددی نودهی

سه شنبه

22/04/95

ساعت 12:45-10:30

 

13

سمرا

توکل

14

مریم

جعفرپور

15

علی

چوداری خسروشاهی

16

زهرا

حریری

17

فرهاد

حضرتی عینی

18

فرزاد

خادم محترم

19

پریا

دربانی

20

امیر

ریاحی

21

ریحانه

ریگی

22

ناهید

سلیمی

23

علیرضا

صادقی میلانی

24

حسن

طنابی

25

لعبت

عزیزی

26

علی

فرجی

27

سیدمرتضی

قاسم پوریوسفده

28

سعید

لالویی باغستانی

29

مسعود

مرادی راد

30

سعید

مزرعه

31

زهرا

منجزی

32

مریم

مهمان نواز

33

بی تا

نامور

34

سمیرا

نظری

تذکر:

1) داوطلبین گرامی لازم است برای بررسی و تطبیق مدارک نیم ساعت قبل از شروع مصاحبه مراجعه نمایند.

2)محل برگزاری مصاحبه طبقه سوم دانشکده می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.17117.46150.fa
برگشت به اصل مطلب