دانشکده مهندسی کامپیوتر- آیین نامه ها و سرفصل گرایش ها
آیین نامه ها و سرفصل گرایش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۹ | 

* آیین نامه مربوط به دانشجویان ورودی مهر 94 و مابعد

* آیین نامه  مربوط به دانشجویان ورودی ماقبل 94

* سرفصل گرایش ها

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.15578.42015.fa
برگشت به اصل مطلب