دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر مهدی فاضلی
دکتر مهدی فاضلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۸ | 
AWT IMAGE

مهدی فاضلی
دانشیار

شماره تماس: 02173225312
فاکس: 02173021220
Fax: 73021220
آدرس الکترونیکی:
m_fazeli@iust.ac.ir
صفحه گوگل اسکولار
صفحه وب سایت شخصی

تحصیلات: 
2011- پست دکترا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
 
2010- دکترای مهندسی کامپیوتر،
 معماری کامپیوتر، 
دانشگاه صنعتی شریف، 
 تهران، ایران
 
2005- کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر، 
 دانشگاه صنعتی شریف، 
تهران، ایران
 
2003- کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محور های پژوهشی:
معماری کامپیوتر
 
سیستم های نهفته
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11583.52445.fa
برگشت به اصل مطلب