دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
منصوره مطهری نژاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/20 | 

ارائه­ دهنده:
منصوره مطهری نژاد

 

 استاد راهنما:
دکتر
محمدرضا کنگاوری


هیات داوری: 
دکتر حسن نادری
دکتر سعید فرضیزمان:
 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

ساعت ۱۴:۰۰
 

دانشجو منصوره مطهری نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر محمدرضا کنگاوری روز سه شنبه مورخ  ۲۱  تیر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "تولید متن مؤثر با رعایت ویژگی‌های مربوط به مخاطبدفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:
متقاعدسازی به‌عنوان تلاشی هدفمند در بسیاری از سازمان‌ها تعریف‌شده است که سعی در تأثیرگذاری بر باورها، نظرات، تصمیمات یا رفتارهای مخاطبان خوددارند. در حوزه‌های مختلف، پیام‌های متقاعدکننده اثربخشی خود را نشان داده‌اند. در این پیام‌ها از راهبردهای روان‌شناختی برای متقاعد کردن مخاطبان استفاده می‌شود. استفاده از راهبرد‌ها می‌تواند مؤثر باشد، اما اثربخشی آن‌ها برای هر فرد متفاوت است و استفاده از اطلاعات شخصی هر فرد می‌تواند تأثیرگذاری پیام را افزایش دهد. در دهه‌های اخیر روش‌های تولید متن به زبان طبیعی برای تولید خودکار متن بهبودیافته است، اما با توجه به بررسی ادبیات، هیچ روشی برای تولید هوشمند متن برای متقاعدسازی شخصی وجود ندارد. علاوه بر این، بیشتر فناوری‌های متقاعد کننده به تنظیم پیام متقاعدکننده برای تغییر رفتار کاربران یک سامانه در طول استفاده از آن برای اهداف مدت‌دار رفتاری توسعه می‌یابند، درحالی‌که تغییر نگرش‌ فردی تنها با یک متن به‌اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است. ما یک سامانه تولید متن مؤثر شخصی شده را ارائه می‌کنیم که به نتایج پیشرفته‌ای در تولید متن برای متقاعدسازی شخصی افراد دست می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: تولید متن زبان طبیعی، متقاعدسازی، شخصی‌سازی

 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.67791.fa
برگشت به اصل مطلب