دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
اطلاعیه پذیرش سرباز امریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
دانشکده  مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد از بین دانش آموختگان ممتاز و واجد شرایط از یک نفر به منظور ارائه خدمت امریه سربازی به عنوان سرباز پژوهشیار در جهت همکاری در امور پژوهشی دانشکده و تحت مدیریت معاونت پژوهشی دانشکده استفاده نمایدشد. (ادامه مطلب)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.67335.fa
برگشت به اصل مطلب