دانشکده مهندسی کامپیوتر- معرفی گروه‌ها
گروهها و سیلابس دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
مقطع گرایش
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد و دکتری نرم‌افزار
معماری کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه‌های کامپیوتری
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.10745.18884.fa
برگشت به اصل مطلب