دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارشناسان آموزشی
معرفی کارشناسان آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE 

AWT IMAGE 

  

مهندس رضا ترکاشون

مهندس وحید ظهیرپور

مهندس هاشم مشحون

torkashvan-at-iust.ac.ir 

zahirpour-at-iust.ac.ir

(بازنشسته) 

 تلفن: ۵۳۹۰

  تلفن:۵۳۳۶

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  مهندس عباس عزیزجلالی مرحوم مهندس علی محمد بهزادی مهندس فریبرز قاسمی
(بازنشسته)  (بازنشسته)  (بازنشسته) 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.10731.19051.fa.html
برگشت به اصل مطلب