اداره رفاه دانشجویی- واحدصنفی
واحدصنفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/19 | 

واحد های صنفی 

لطفا برای مشاهده لیست قیمت بر روی نام واحد کلیک نمائید .

• پیشنهادات ، انتقادات ، شکایت

نام  واحد صنفی

نام مسئول واحد

شماره 

 تماس 

آدرس واحد

فروشگاه لوازم کامپیوتری

-

۶۳۵۷

جنب بانک تجارت دانشگاه

خشکشوئی  

آقای مرزبان

۲۴۵۸ 

جنب بانک تجارت دانشگاه

عکاسی 

آقای غلامی 

۲۴۴۸ 

جنب بانک تجارت دانشگاه

صحافی 

آقای محمدرضا  رستمی زبرلوئی

۲۴۴۶ 

جنب بانک تجارت دانشگاه

پیرایشگاه 

آقای حسن مدیری 

۲۱۸۶ 

پیرایشگاه 

-

تریای برادران 

-

۲۴۴۲ 

جنب رستوران برادران

تریای خواهران 

-

۶۲۴۵ 

داخل مجتمع یاس

نانوایی 

آقای سید جواد هاشمی

۴۱۶۱ 

جنب درب اموال دانشگاه

کفاشی 

آقای سیامک عطار ساحلی 

۶۲۸۵

جنب مخابرات دانشگاه

خیاطی

آقای هادی خواجوی 

۶۵۱۲ 

جنب بانک تجارت دانشگاه

پوشاک 

-

۶۲۸۶ 

جنب بانک تجارت دانشگاه

فروشگاه مصرف برادران 

آقای شریفی

۲۴۳۸ 

خوابگاه داخل برادران بلوک ۳

فروشگاه مصرف خواهران 

آقای شریفی

۴۲۲۱ 

 خوابگاه داخل دختران

(نرخ خدمات تایپ و تکثیر)

تایپ و طراحی  شماره ۱آقای محسن عبدالهی

۳۹۵۳

 جنب خیاطی

تایپ و طراحی شماره ۲

آقای حبیب افندی زاده

۴۲۰۷

 

جنب دانشکده برق قدیم

تایپ و طراحی شماره ۳ 

آقای علیرضا میرشکاری

  ۳۱۱۴

دانشکده عمران

تایپ و طراحی شماره ۴

آقای بهرام رستمی

 ۳۴۶۹

جنب دانشکده فیزیک

تایپ و طراحی شماره ۵

خانم لیلا خوشخو

۶۱۰۱ 

دانشکده راه آهن

تایپ و طراحی شماره ۶

آقای عبدالرضا ابراهیمی

 ۳۰۵۴

 زیرپله دانشکده مواد

دکه ی غذا آقای قاسمی ۴۲۰۷ جنب آزمایشگاه قیر و آسفالت

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-132.18067.51384.fa.html
برگشت به اصل مطلب