اداره تغذیه- کارکنان
کارکنان اداره تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۶ | 

نام مسئول 

سمت 

تلفن داخلی 

تلفن مستقیم 

دکتر حمیدرضا کرمی

رئیس اداره تغذیه 2450

نیره شیروانی

کارشناس تغذیه

4196 77240455

رضا یگانه

مدیر اتوماسیون تغذیه

2478

حیدر گرشاسب زاده

کارپرداز

2120

77240455

خدمتعلی اسدزاده

جمعدار

2445

77240455

مسعود ترابی

انباردار

2440

77240455

میثم قلی پور

مشاور و مسئول اتوماسیون تغذیه 2495 77491025

میر صابر هاشمی فر

مسئول مالی 2414 77491025

نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://idea.iust.ac.ir/find-130.17994.50838.fa.html
برگشت به اصل مطلب