دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- اخبار و اطلاعات
اطلاع رسانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
کارگاه آموزشی: انتقال تجارب مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان

کاتالوگ: linkpost.ir/sfbMe
ثبت نام: http://linkpost.ir/Y۳xgs

کلیدواژه: #آموزش #حمایت

رسانه دانش بنیان: @Daneshbonyan_isti
نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17298.50612.fa.html
برگشت به اصل مطلب