گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی افراد
معرفی افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

ایمیل

شماره تماس

(داخلی)

۱  فاطمه موحدیان  کارشناس برنامه ریزی فرهنگی-مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه

F_movahedianAWT IMAGEiust.ac.ir

۴۲۰۶

AWT IMAGE

۲  لیلا رضایی مسئول دفتر-مسئول سایت-مالی

l_rezaiAWT IMAGEiust.ac.ir

۴۲۲۰-۴۲۱۹

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17008.42734.fa.html
برگشت به اصل مطلب