کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
تصاویر مکاتبات با وزیر محترم علوم و معاونت محترم اداری ... دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | 
تصاویر مکاتبات با وزیر محترم علوم و معاونت محترم اداری، مالی دانشگاه با موضوع افزایش حقوق اعضای هیات علمی و همچنین حکم صادره از دیوان عدالت اداری در این خصوص.  
برای رویت تصاویر کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.51970.fa.html
برگشت به اصل مطلب